Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Шамшина, Н. В.  Використання табличного процесора MS EXCEL [Текст] : практикум / Н. В. Шамшина ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. інформатики. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – 64 с. 

2015 рік

 • Шамшина, Н. В.  Інформатика. Система управління базами даних Microsoft Access [Текст] : навчальний посібник / Н. В. Шамшина ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. інформатики. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – 72 с. 

2014 рік

 • Шамшина, Н. В.  Використання табличного процесора MS Excel [Текст] : методичні вказівки / Н. В. Шамшина ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. інформатики. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – 66 с. 

2012 рік

 • Шамшина, Н. В.  OpenOffice як один з сучасних офісних пакетів [Текст] / Н. В. Шамшина // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 97–98.

2011 рік

 • Шамшина, Н. В.  Нові можливості СУБД MS ACCESS [Текст] / Н. В. Шамшина // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 101–102.
 • Шамшина, Н.  Особливості вивчення нового покоління офісних програм [Текст] / Н. Шамшина // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця : матеріали II міжвузівської науково-практичної конференції, (1–2 грудня 2011 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики ; [оргкомітет: Ф. М. Лиман, М. В. Каленик, Т. Д. Лукашова та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 197–199.

2009 рік

 • Шамоня, В. Г.  Вдосконалення та підвищення ефективності комп'ютерного контролю знань [Текст] / В. Г. Шамоня, Н. В. Шамшина // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 2. – С. 412–422.
 • Шамшина, Н. В.  Застосування комп'ютерних тестів для підвищення ефективності лабораторних робіт з інформатики [Текст] / Н. В. Шамшина // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 21–22.
 • Шамшина, Н. В.  Практикум із MS Access [Текст] : навч. посібник / Н. В. Шамшина. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 75 c.
 •  Медведовська, О. Г.  Розв'язання математичних задач засобами MS EXCEL [Текст] / О. Г. Медведовська, Н. В. Шамшина // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукр. наук.-метод. конференції, (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) : до 85 річниці СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [Ф. М. Лиман (голова), В. Г. Бевз, М. І. Бурда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 218–219.

2008 рік

 • Шамшина, Н. В.  Вирівнююча та розвиваюча методика навчання інформатики у ВНЗ [Текст] / Н. В. Шамшина // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 23–25.

2007 рік

 • Шамшина, Н.  Використання програмного пакету MS OFFICE для створення методичних матеріалів для вчителя [Текст] / Н. Шамшина // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 21–22.