Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Щербакова, І.  Відповідальність: богословсько-психологічний діалог [Текст] / І. Щербакова, Г. Голуб // Протестантська реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наукових праць : [І Науково-практична конференція з міжнародною участю] / Сумська обласна державна адміністрація, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Українська євангельська семінарія, м. Київ ; [редкол.: В. О. Гура, С. Л. Головін, М. М. Мокієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 48–54.
 • Щербакова, І.  Психологічна сутність Реформації: революція віри, духовного досвіду та життєвої практики особистості [Текст] / І. Щербакова // Протестантська реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наукових праць : [І Науково-практична конференція з міжнародною участю] / Сумська обласна державна адміністрація, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Українська євангельська семінарія, м. Київ ; [редкол.: В. О. Гура, С. Л. Головін, М. М. Мокієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 44–48.

2015 рік

 • Щербакова, І. М.  Актуальність формування духовно-творчого потенціалу особистості в умовах кризового сьогодення [Текст] / І. М. Щербакова // Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (26 березня 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 204–205.
 • Щербакова, І. М.  Діагностика впливу нейротизму на задоволеність професійною діяльністю вчителів [Текст] / І. М. Щербакова, І. О. Заєць // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, Н. О. Пасічник]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 163–170.
 • Щербакова, І. М.  Духовна криза особистості в інтегративному вимірі [Текст] / І. М. Щербакова // Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : монографія / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за ред.: С. Д. Максименка, В. Л. Зливкова, С. Б. Кузікової. – Київ ; Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Кн. 1. – С. 272–294.
 • Щербакова, І. М.  Духовна криза: технології психологічної роботи [Текст] / І. М. Щербакова // Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 листопада 2015 року, м. Суми / МОН України, Сумська обласна державна адміністрація, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Г. М. Бевз, Ю. А. Картава, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – С. 94–96.
 • Щербакова, І. М.  Духовна криза як результат персеверативних травм і конфліктів "духовної хірургії" кризового сьогодення [Текст] / І. М. Щербакова // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 111–114
 • Щербакова, І. М.  Емпіричне дослідження професійного самовизначення учнів [Текст] / І. М. Щербакова, О. Д. Щавєлєва // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, Н. О. Пасічник]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 171–177.
 • Щербакова, І. М.  Задоволеність професійною діяльністю як індикатор нейротизму суб'єктів праці [Текст] / І. М. Щербакова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (45). – С. 186–192.
 • Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика [Текст] : монографія. Кн. 1 / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за ред.: С. Д. Максименка, В. Л. Зливкова, С. Б. Кузікової. – Київ ; Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – 429 с. – [Серед авторів видання викладачі СумДПУ імені А. С. Макаренка: А. В. Вертель, І. М. Щербакова, С. Б. Кузікова, Н. О. Єрмакова, Т. І. Щербак]. – ISBN 978-966-698-201-8.
 • Щербакова, І. М.  Особливості професійного самовизначення молоді [Текст] / І. М. Щербакова, О. Д. Щавєлєва // Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (26 березня 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 99–100.
 • Щербакова, І. М.  Особливості соціалізації учнів 7–8 класів [Текст] / І. М. Щербакова, Ю. О. Іваненко // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, Н. О. Пасічник]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 311–318.
 • Щербакова, І. М.  Парадигмальні орієнтації дослідження духовної кризи особистості [Текст] / І. М. Щербакова // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, Н. О. Пасічник]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 111–116.
 • Щербакова, І. М.  Попередження імпульсивно-суїцидальних дій засуджених до довічного ув'язнення [Текст] / І. М. Щербакова, О. Г. Вовденко // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 296–297.
 • Щербакова, І. М.  Професійна компетентність вчителя як запорука ефективної професійної діяльності [Текст] / І. М. Щербакова, О. Г. Афанасьєв // Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (26 березня 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 203–204.
 • Щербакова, І. М.  Психологічний аналіз особливостей професійних конфліктів [Текст] / І. М. Щербакова, О. І. Циганок // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, Н. О. Пасічник]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 338–342.
 • Щербакова, І. М.  Психологічні чинники переосмислення змісту професійної діяльності у процесі професійно-особистісного становлення вчителя [Текст] / І. М. Щербакова, О. Г. Афанасьєв // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 115–116.

2014 рік

 • Щербакова, І. М.  Актуальні питання психології безпеки праці [Текст] : [результати експериментального дослідження] / І. М. Щербакова, Д. Ю. Шокутько // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 384–386.
 • Щербакова, І. М.  Дослідження духовної кризи в філософсько-теософічному кордоцентризмі Г. Сковороди [Текст] / І. М. Щербакова // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 194–199.
 • Щербакова, І. М.  Змістовні засади зарубіжної етнопсихології XX ст. [Текст] / І. М. Щербакова, О. В. Красніков // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 203–206.
 • Щербакова, І. М.  Особливості професійних конфліктів у працівників суду [Текст] : [результати експериментального дослідження] / І. М. Щербакова, М. М. Маслій // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 381–384.
 • Щербакова, І. М.  Особливості психології періоду класичної античності [Текст] / І. М. Щербакова, М. В. Ісаєва // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 200–203.
 • Щербакова, І. М.  Практикум з історії сихології [Текст] : навчальний посібник / І. М. Щербакова ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 159 с.
 • Щербакова, І. М.  Психологічний аналіз психоаналітичних практик дослідження духовності [Текст] / І. М. Щербакова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (35). – С. 425–432.
 • Щербакова, І. М.  Психологія волюнтаризму Ф. Ніцше [Текст] / І. М. Щербакова, В. І. Огризько // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 207–209.
 • Щербакова, І. М.  Психологія праці: теоретичні і методологічні основи наукових досліджень [Текст] : навчальний посібник / І. М. Щербакова ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 143 с. 

2013 рік

 • Щербакова, І. М.  Аналіз тенденцій розвитку психології праці в історичному аспекті [Текст] / І. М. Щербакова, В. В. Коваленко // Студентська наука - 2013 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: Л. С. Левченко, О. Б. Кривонос, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : [СумДПУ], 2013. – Т. 2. – С. 116–117.
 • Щербакова, І. М.  Дослідження історії становлення психіатрії [Текст] / І. М. Щербакова, О. А. Гура // Студентська наука - 2013 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: Л. С. Левченко, О. Б. Кривонос, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : [СумДПУ], 2013. – Т. 2. – С. 114–116.
 • Щербакова, І. М.  Дослідження теоретико-методологічних засад клінічної психології [Текст] / І. М. Щербакова, С. О. Ляпощенко // Студентська наука - 2013 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: Л. С. Левченко, О. Б. Кривонос, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : [СумДПУ], 2013. – Т. 2. – С. 117–119.

2012 рік

 • Щербакова, І. М.  Навчальна програма курсу "Історія психології" [Текст] : [для студентів спеціальності "Практична психологія"] / І. М. Щербакова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 22 с. 
 • Щербакова, І. М.  Психодіагностика професійного самовизначення особистості [Текст] : навчально-методичний посібник / І. М. Щербакова, Г. А. Стадник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 322 с.
 • Стадник, Г. А.  Психотехнології професійного самовизначення особистості (тренінги та рольові ігри у профорієнтації) [Текст] : навч. посібник / Г. А. Стадник, І. М. Щербакова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 199 с. 
 • Щербакова, І. М.  Робоча програма курсу "Історія психології" [Текст] : [для студентів спеціальності "Практична психологія"] / І. М. Щербакова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 57 с.
 • Щербакова, І. М.  Роль освіти та виховання в подоланні духовної кризи особистості [Текст] / І. М. Щербакова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 264–265.

2011 рік

 • Щербакова, І. М.  Психологічний аналіз понять соціалізація та самовизначення старшокласників в умовах сьогодення [Текст] / І. М. Щербакова, М. В. Петлюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, Михайличенко О. В. та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 3 (13). – С. 57–64.
 • Щербакова, І. М.  Ціннісний дискурс в освіті в період глобалізації та інформаційної революції [Текст] / І. М. Щербакова // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 1 (3). – С. 92–108.

2010 рік

 • Щербакова, І. М.  Психологічний аналіз факторів, що детермінують кризи професійного розвитку [Текст] / І. М. Щербакова, К. О. Іващенко // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Вип. 3. – С. 393–398.
 • Щербакова, І. М.  Психологічні особливості професійного самовизначення безробітної молоді в процесі профпереорієнтації [Текст] / І. М. Щербакова, С. М. Алєксєєнко // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Вип. 3. – С. 390–393.
 • Щербакова, І. М.  Психолого-педагогічні технології формування потребово-ціннісного компонента духовної культури особистості [Текст] / І. М. Щербакова, Л. Г. Мащенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 5 (7). – С. 189–195.
 • Щербакова, І. М.  Самогубство: пошук виходу чи його відсутність в освітньому просторі? [Текст] / І. М. Щербакова, Я. В. Карпенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 3 (5). – С. 155–163.

2006 рік

 • Щербакова, І.  Актуальні проблеми психологічного забезпечення психічного здоров'я першокурсників з високою тривожністю і агресивністю [Текст] / І. Щербакова // «Сучасна молодь: крок у майбутнє» : матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конф. для студ. та аспірантів, 17–18 травня 2006 р. / редкол.: В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 355–359.
 • Щербакова, І.  Діагностика і профілактика суїцидальності у підлітків [Текст] / І. Щербакова, О. Коваль // «Сучасна молодь: крок у майбутнє» : матеріали Першої Міжнародної науково-практичної конф. для студ. та аспірантів 17–18 травня 2006 року / редкол.: В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 200–203.
 • Шиколенко, Т. І.  Професійне самовизначення в системі життєвих стратегій старшокласників [Текст] / Т. І. Шиколенко, І. М. Щербакова // Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференцї, (11–12 квітня 2006 р.) / МОН України, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи МОНУ і АПН, Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації та ін. ; [редкол.: В. В. Бугаєнко, В. Ф. Живодьор, Л. М. Коробка та ін.]. – Суми : [Нота бене], 2006. – С. 130–133.
 • Щербакова, І. М.  Психологічний супровід професійного самовизначення підлітків за умов інноваційного навчання [Текст] / І. М. Щербакова // Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (11–12 квітня 2006 р.) / МОН України, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи МОНУ і АПН, Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації та ін. ; [редкол.: В. В. Бугаєнко, В. Ф. Живодьор, Л. М. Коробка та ін.]. – Суми : [Нота бене], 2006. – С. 134–137.

2005 рік

 • Щербакова, І.  Психологічний аналіз особливостей формування національних і загальнолюдських цінностей [Текст] / І. Щербакова // «Сучасна молодь: крок у майбутнє» : матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конф. для студентів і аспірантів, 18 травня 2005 р. / редкол.: В. В. Бугаєнко (відп. за вип.), О. М. Полякова, О. В. Голубнича. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 90–94.