Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

 • Щербань, П. М.  Действия царских властей по привлечению глуховского казачества к подавлению польского восстания 1830–1831 гг. [Текст] / П. М. Щербань, Т. Ю. Щербань // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Суми, 29–30 листопада 2013 р.) / МОН України ; Центр пам’яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури, Нац. спілка краєзнавців України та ін. ; [редкол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 1. – С. 63–66.

2012 рік

 • Щербань, П. М.  Балканська криза 1990-х років та її вплив на формування зовнішньополітичної концепції Росії [Текст] / П. М. Щербань, Т. Ю. Щербань // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 62.

2011 рік

 • Щербань, П. Н.  Александр Яковлевич Таиров (1885–1950 гг.) [Текст] / П. Н. Щербань, Т. Ю. Щербань // Матеріали IX Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю, 24–25 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Державний архів Сумської обл. ; Історичний факультет ; [редкол.: В. В. Турков, Н. М. Зленко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 134–141.
 • Щербань, П. М.  Суспільні трансформації в країнах Центральної та Південно-Східної Європи у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.: реалізація стратегії залежної модернізації [Текст] / П. М. Щербань, Т. Ю. Щербань // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 64–65.

2010 рік

 • Щербань, П. М.  Новітня історія Росії (1945–2008) [Текст] : навч. посібник / П. М. Щербань, Т. Ю. Щербань. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 277 с. 

2009 рік

 • Щербань, П. М.  Внутрішні та зовнішні чиннники перемоги антикомуністичних революцій 1989–1991 років у країнах Центральної та Південно-Східної Європи [Текст] / П. М. Щербань, Т. Ю. Щербань // Розвиток наукових досліджень 2009 : матеріали п'ятої Міжнародної науково-практичної конференції, 23–25 листопада 2009 р. / [технічний ред. О. В. Шефер]. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2009. – Т. 5. – С. 104-108.
 • Щербань, П. М.  Досвід системних суспільних трансформацій в країнах Центральної та Південно-Східної Європи [Текст] : друга половина ХХ – початок ХХІ ст. / П. М. Щербань, Т. Ю. Щербань // Історичні науки : збірник наукових праць / [редкол.: А. І. Кудренко, М. С. Бур’ян, О. Б. Дьомін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 86–96.
 • Щербань, П. М.  Роль путивльського табору НКВС у трагічній долі польських військовополонених у 1939–1941 рр. [Текст] / П. М. Щербань, Т. Ю. Щербань // Матеріали восьмої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції, 29–30 жовтня 2009 р. / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації ; Сумський обл. архів ; Сумське обл. історико-краєзнавче т-во «Спадщина» ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 143–149.
 • Щербань, П. М.  Суспільні трансформації в країнах Центральної та Південно-Східної Європи (друга половина ХХ – початок ХХІ ст): реалізація стратегії залежної модернізації [Текст] / П. М. Щербань, Т. Ю. Щербань // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 1. – С. 205–212.
 • Щербань, П. М.  Художня інтелігенція Росії в 1917–1932 рр.: цілі, методи та підсумки її «радянізації» [Текст] / П. М. Щербань, Т. Ю. Щербань // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 61.

2008 рік

 • Щербань, П. М.  Загострення боротьби в радянському керівництві сталінської диктатури в 1945–1953 рр. [Текст] / П. М. Щербань // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 66–67.

2007 рік

 • Щербань, П. М.  Видатні фінансисти – уродженці Сумщини [Текст] : [М. І. Терещенко, Г. Я. Сокольников, В. А. Ющенко, В. С. Стельмах] / П. М. Щербань, Т. Ю. Щербань // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської області ; СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський обл. архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 351-356.
 • Щербань, П. Н.  Обострение борьбы за власть в советском руководстве и кризис сталинской диктатуры в 1945–1953 гг. [Текст] / П. Н. Щербань, Т. Ю. Щербань // Історичні науки : збірник наукових праць / редкол.: І. П. Мозговий, М. С. Бур’ян, О. Б. Дьомін та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 57-67.
 • Щербень, П. М.  Сталінська політика депортації народів, її висвітлення в курсах історії України та Росїї [Текст] / П. М. Щербень, Т. Ю. Щербань // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 57-58.