Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

  • Щербина, А. М.  Цінності та метарегулятиви як соціокультурні здобутки особистості [Текст] / А. М. Щербина // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 1 (15). – С. 59–68.

2016 рік

  • Щербина, А. М.  Циклічні метарегулятиви людської діяльності та проблема нескінченних соціальних регулятивів [Текст] / А. М. Щербина // Наукові абриси III тисячоліття, індустрія хай-тек та проблеми інноваційної освіти в умовах крос-культурних взаємодій : тези виступів учасників Міжнародної наукової конференції, (17–18 червня 2016 р.) / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національна академія наук України та ін. ; [редкол.: М. В. Попович, В. І. Шейко, В. С. Лук'янець та ін. ; ред. -упоряд. С. С. Дєнєжніков ; за ред. проф. В. О. Цикіна]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 142–147.

2015 рік

  • Щербина, А. М.  Метарегуляція як чинник саморозвитку Homo sapiens: філософсько-антропологічні та філософсько-культурологічні виміри [Текст] / А. М. Щербина // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (12). – С. 140–152.

2013 рік

  • Щербина, А. М.  Соціокультурна регуляція у технологіях масової комунікації [Текст] : монографія / А. М. Щербина. – К. : Академвидав, 2013. – 198 с. – (Серія «Монограф»). 

2012 рік

  • Щербина, А. М.  Спроба уточнення поняття масової комунікації [Текст] / А. М. Щербина // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед, ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 1 (5). – С. 73–82.

2011 рік

  • Щербина, А. М.  Міжнаукова інтеграція в осмисленні багаторівневості соціокультурних регулятивів людської діяльності [Текст] / А. М. Щербина // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 2 (4). – С. 95–102.
  • Щербина, А. М.  Соціокультурні регулятиви людської діяльності в сучасних технологіях масової комунікації [Текст] / А. М. Щербина // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 85.

2010 рік

  • Щербина, А. М.  Концепція соціокультурної регуляції в галузі освітянських досліджень [Текст] / А. М. Щербина // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 8 (10). – С. 84–90.
  • Щербина, А. М.  Становлення регулятивів людської діяльності: проблема олюднення [Текст] / А. М. Щербина // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 1 (2). – С. 133–140.

2008 рік

  • Щербина, А. М.  Отражение технологии массовой коммуникации в текстах Ветхого завета [Текст] / А. М. Щербина // Сучасна картина світу: природа, суспільство, людина : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад "УАБС" ; редкол.: О. Ю. Щербина-Яковлева, О. П. Бойко, Л. М. Бойченко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – С. 93–104.