Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

  • Шеліхова, В. В.  Економічні та соціальні зміни на підросійських українських землях у другій половині ХІХ ст. [Текст] / В. В. Шеліхова // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (29–30 листопада 2013 р., Суми) / МОН України ; Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури, Нац. спілка краєзнавців України та ін. ; [редкол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 1. – С. 60–62.

2012 рік

  • Шеліхова, В. В.  Організація внутрішньої торгівлі Наддніпрянської України в 70–90-рр ХІХ ст. [Текст] / В. В. Шеліхова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 59–60.

2011 рік

  • Шеліхова, В. В.  Дослідження селянських промислів у Російській імперії (друга половина ХІХ ст.) [Текст] / В. В. Шеліхова // Матеріали IX Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю, 24–25 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Державний архів Сумської обл. ; Історичний факультет ; [редкол.: В. В. Турков, Н. М. Зленко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 187–190.
  • Шеліхова, В. В.  Зміни у системі оподаткування у пореформений період [Текст] : [після реформи 1861 р.] / В. В. Шеліхова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 60.
  • Шеліхова, В. В.  Особливості укладання селянами угод про найм у пореформеній Росії [Текст] : (друга половина ХІХ ст.) / В. В. Шеліхова // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування ін-ту президенства в Україні, (21–22 травня 2011 р., Суми) / М-во внутрішніх справ України, Харківський нац. ун-т внутрішніх справ, Сумська філія ; [редкол.: С. С. Лукаш, В. А. Василенко, Т. Г. Геращенко та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 102–104.

2009 рік

  • Шеліхова, В. В.  Розвиток сільських промислів на Сумщині в другій половині ХІХ ст. [Текст] / В. В. Шеліхова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 63.

2007 рік

  • Шеліхова, В. В.  До питання історіографії про проблеми селянства в середині ХІХ ст. [Текст] / В. В. Шеліхова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 69–70.