Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Шейко, В. І.  Стан клітинної та гуморальної ланки імунітету на фоні короткозорості високого ступеня [Текст] / В. І. Шейко, В. В. Дичко, П. Г. Пантелеєв // Молодий вчений. – 2016. – № 8 (35), ч. 2. – С. 144–147.

2015 рік

 • Sheiko, V. I.  Vilosenum influence the perfomance of the and system immune system neurodynamic funktions for the people with the myopia [Текст] = Вплив вілозену на системний імунітет та нейродинамічні функції людей з міопією / V. I. Sheiko, I. M. Marunenko // Молодий вчений. – 2015. – № 3 (18), ч. 1. – С. 16–20.
 • Шейко, В. И.  Использование тейпов в реабилитационных программах при детском церебральном параличе [Текст] / В. И. Шейко, А. Гаврилов // Актуальні проблеми фізичного виховання та здоров'я людини : матеріали I Міжнародної заочної науково-практичної конференції, (23–27 листопада 2015 року, м. Слов'янськ) / МОН України, ДВНЗ "Донбаський державний пед. ун-т", Каф. здоров'я людини і фізичного виховання ; [редкол.: В. В. Дичко, О. А. Дичко, І. В. Кушакова та ін.]. – Слов'янськ : [ДДПУ], 2015. – С.146–150.
 • Шейко, В. И.  Состояние иммунной системы в условиях миопии до -3 диоптрий [Текст] / В. И. Шейко, П. Г. Пантелеев // Молодий вчений. – 2015. – № 9 (24), ч. 2. – С. 102–104.
 • Шейко, В. І.  Стан клітинної та гуморальної ланки імунітету на фоні короткозорості високого ступеня [Текст] / В. І. Шейко,  В. В. Дичко, П. Г. Пантелєєв // Молодий вчений. – 2015. – № 8 (36), ч. 2. – С. 144–147.

​2014 рік

 • Шейко, В. И.  Близорукость слабой степени и системный иммунитет [Текст] / В. И. Шейко, П. Г. Пантелеев // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : VII Міжнародна наукова конференція, присвячена 180-річчю Київського національного університету ім. Т. Шевченка та 120-річчю від дня народження А. І. Ємченка, (7–9 жовтня 2014 року, м. Київ) : тези доповідей / Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Л. І. Остапченко, М. Ю. Макарчук, Н. Є. Нурищенко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 169.
 • Набута короткозорість слабкого ступеня та системний імунітет [Текст] / В. І. Шейко [та ін.] // Вісник проблем біології і медицини. – 2014. – Т.1 (113), вип. 4. – С. 224–226.
 • Шейко, В. І.  Психофізіологічні функції в умовах різної імунореактивності організму людини [Текст] / В. І. Шейко // Актуальні проблеми сучасної біології та здоров'я людини : XIV Міжнародна науково-практична конференція : збірник наукових праць / МОН України, АН вищої школи України, Миколаївський національний ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та спорту, Каф. медико-біологічних основ фізичного виховання ; [під ред. С. В. Гетманцева]. – Миколаїв : [МНУ ім. В. О. Сухомлинського], [2014]. – Вип. 14. – С. 137–145.

2012 рік

 • Шейко, В. И.  Гипертоническая болезнь и системный иммунитет [Текст] / В. И. Шейко, Садад Халаф Ал-Хашими // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2012. – № 19 (244). – С. 123–125.
 • Метаболические, имунные и гематологические изменения у спортсменов разных специализаций (рукопашный бой, борьба дзюдо, бодибилдинг) и их коррекция [Текст] / В. В. Флегонтова, В. И. Шейко, Г. В. Ясько, Е. Р. Линниченко, В. В. Морфунцов, Т. Л. Мовчан, Н. В. Лицоева. – Луганск : [СПД Резников В. С.], 2012. – 111 с.
 • Ал-Хашими, С. Х.  Состояние клеточного и гуморального звена системного иммунитета в условиях гипертонической болезни [Текст] / С. Х. Ал-Хашими, В. И. Шейко // Адаптаційні можливості дітей та молоді : IX Міжнародна науково-практична конференція, (13–15 вересня 2012 р., Одеса) : матеріали конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Південноукраїнський національний пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського та ін. ; [гол. ред. А. І. Босенко]. – Одеса : [ТОВ "Лерадрук"], 2012. – Ч. 2. – С. 6–9.
 • Состояние системы сывороточных простагландинов у спортсменов, занимающихся бодибилдингом [Текст] / В. В. Флегонтова, Е. А. Дычко, В. В. Дычко, В. И. Шейко, Г. В. Ясько // Сборник статей республиканской научно-практической конференции "Современные медицинские технологии в условиях регионального здравоохранения" / Национальный банк Республики Беларусь, Учреждение образования "Полесский гос. ун-т", Учреждение здравоохранения "Пинская центральная больница ; [редкол.: К. К. Шебеко, С. В. Власова, С. В. Дятел и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2012. – С. 95–99.
 • Фізичне виховання у корекції порушень сенсорного сприйняття у сліпих та слабкозорих дітей [Текст] / В. В. Флегонтова, В. І. Шейко, Н. Б. Пількевич, О. А. Дичко, Д. С. Горячев, Н. Ю. Бачук, В. В. Морфунцов. – Луганськ : [СПД Рєзніков В. С.], 2012. – 162 с.

2011 рік

 • Ал-Хашими, С. Х.  Гипертоническая болезнь и системный иммунитет [Текст] / С. Х. Ал-Хашими, В. И. Шейко // Лікарська справа. – 2011. – № 7/8 (1111), жовтень-грудень. – С. 70–72.

2010 рік

 • Шейко, В. І.  Електролітичні константи гомеостазу та імунна система [Текст] / В. І. Шейко, М. О. Ропаєва, О. І. Гужва // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжнародна наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження професора Павла Дмитровича Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. академіка Петра Богача, (6–8 жовтня 2010 р., Київ) : тези доповідей / КНУ ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Л. І. Остапченко, М. Ю. Макарчук, В. С. Мартинюк та ін.]. – [Київ] : Видавничо-поліграфічний центр "Київський ун-т", 2010. – С. 234.
 • Шейко, В. І.  Особливості вищої нервової діяльності в умовах активізації імунної системи [Текст] / В. І. Шейко, М. В. Макаренко // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжнародна наукова конференція, присвячена 100-річчю від дня народження професора Павла Дмитровича Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. академіка Петра Богача, (6–8 жовтня 2010 р., Київ) : тези доповідей / КНУ ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Л. І. Остапченко, М. Ю. Макарчук, В. С. Мартинюк та ін.]. – [Київ] : Видавничо-поліграфічний центр "Київський ун-т", 2010. – С. 234.

2009 рік

 • Шейко, В. І.  Інтегративна діяльність імунної та нервової систем [Текст] / В. І. Шейко, М. В. Макаренко, Н. М. Скрипник // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського / [редкол.: І. М. Рожков, О. І. Цебржинський, О. Є. Ходосовцев та ін.]. – [Миколаїв] : [МДУ], 2009. – № 4 (1), вип. 24. – С. 276–279. – (Серія "Біологічні науки").
 • Шейко, В. І.  Стан деяких нейродинамічних функцій та імунної системи при вживанні вілозену, тимогену та застосуванні регіональної імуностимуляції [Текст] / В. І. Шейко // Український медичний альманах. – 2009. – Т.12, № 2. – С. 293–297.

 


Повернутись до Праць науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка