Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

 • Школяренко, В. І.  Відображення суспільних відносин у семантиці фразеологізмів давньоверхньонімецького періоду [Текст] / В. І. Школяренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 24–25.

2011 рік

 • Школяренко, В. І.  Ідеографічне дослідження фразеології мови [Текст] / В. І. Школяренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 52.
 • Школяренко, В. І.  Лінгвокультурологічне вивчення становлення фразеологічної системи німецької мови [Текст] / В. І. Школяренко // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 225–231.
 • Школяренко, В. І.  Розвиток внутрішньої форми фразеологізмів німецької мови протягом VIII–XVII століть [Текст] / В. І. Школяренко // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 225–231.

2010 рік

 • Школяренко, В. І.  Національно-культурні чинники становлення фразеологічної картини світу середньовічної Німеччини [Текст] / В. І. Школяренко // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс ; [редкол.: Л. М. Горболіс, В. В. Герман, К. М. Грамма ]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Вип. 2. – С. 82–92.

2009 рік

 • Школяренко, В. І.  Вплив усталеності асоціацій на усталеність висловлювання [Текст] / В. І. Школяренко // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. М. Горболіс, В. В. Герман, П. І. Білоусенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 427–434.

2008 рік

 • Школяренко, В. І.  Становлення фразеологічної картини світу німецької мови (на матеріалі писемних пам'яток VIII–XVII) [Текст] : монографія / В. І. Школяренко ; МОН України, Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 314 с.

2007 рік

 • Школяренко, В. І.  Особливості мовної органіації текстів ділової прози ранньонововерховнонімецького періоду [Текст] / В. І. Школяренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 113.
 • Школяренко, В. І.  Фразеологічні одиниці німецької мови як відображення картини світу раннього середньовіччя [Текст] / В. І. Школяренко // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України ; редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2. – С. 433–443.

2006 рік

 • Школяренко, В. І.  Культорологічний аспект процесів фразеології [Текст] / В. І. Школяренко // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 274–281.
 • Школяренко, В. І.  Фразеологізми як модельовані комплексні знаки [Текст] / В. І. Школяренко // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 282–288.

2005 рік

 • Школяренко, В. І.  Іррадіюючий вплив контексту на диференціацію функцій фразеологічних одиниць у текстах різних типів [Текст] : (на матеріалі німецької мови) / В. І. Школяренко // Філологічні науки : збірник наукових праць / редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 190–197.

2003 рік

 • Школяренко, В. І.  Динаміка розвитку фразеологічної системи німецької мови 19–20 століття [Текст] / В. І. Школяренко. – Суми : СумДПУ, 2003. – 323 с.