Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

  • Фізичні властивості нанокристалічних плівок Ni, Co, Fe, Cu, Ag, їх сплавів та багатошарових плівкових систем на їх основі [Текст] : монографія / В. Б. Лобода, С. М. Хурсенко, Ю. О. Шкурдода, В. О. Кравченко, В. М. Коломієць та ін. ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. В. Б. Лободи. – Суми : Університетська книга, 2013. – 308 с.

2010 рік

  • Сучасні методи дослідження структури речовини. Спеціальний фізичний практикум [Текст] : навч. посібник / В. Б. Лобода, В. С. Іваній, С. М. Хурсенко, В. С. Кшнякін, В. О. Кравченко, А. І. Салтикова, Ю. О. Шкурдода ; за заг. ред. В. Б. Лободи. – Суми : Університетська книга, 2010. – 258 с.

2008 рік

  • Лобода, В. Б.  Вплив температури відпалювання на магнітні параметри тришарових плівок Со/Сu/Со [Текст] / В. Б. Лобода, Ю. А. Шкурдода, С. М. Хурсенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 11-12.
  • Лобода, В. Б.  Дифузійні процеси у тришарових плівкових зразках [Текст] / В. Б. Лобода, Ю. О. Шкурдода, А. І. Салтикова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 6-7.