Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

  • Шматкова, А. І.  Вплив українських народних ігор на рівень фізичної підготовленості молодших школярів [Текст] / А. І. Шматкова, Л. О. Прийменко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 151–154.

2011 рік

  • Шматкова, А. І.  Застосування танцювальної терапії на заняттях з фізичного виховання у спеціально-медичних групах [Текст] / А. І. Шматкова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 188–189.

2010 рік

  • Шматкова, А. І.  Динаміка змін захворювань студентів спеціальної медичної групи у СумДПУ ім. А. С. Макаренка [Текст] / А. І. Шматкова, Л. О. Прийменко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 72–75.
  • Шматкова, Г. В.  Рухова культура молодших школярів засобами сучасної хореографії [Текст] / Г. В. Шматкова, А. І. Шматкова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 1. – С. 84–85.
  • Фізичне виховання у контексті козацької педагогіки [Текст] : навч.- метод. посібник / В. Г. Тверезовський, А. І. Шматкова, О. Р. Сидоренко, В. Г. Бабич. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 158 с.

2009 рік

  • Шошура, Н. Д.  Вплив рухової активності на розвиток молодших школярів [Текст] / Н. Д. Шошура, А. І. Шматкова, Г. В. Шматкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 1. – С. 132–137.
  • Кобозев, М. М.  Історичне минуле козацтва Конотопщини [Текст] / М. М. Кобозев, А. І. Шматкова // Матеріали восьмої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції, 29–30 жовтня 2009 р. / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації ; Сумський обл. архів, Сумське обл. історико-краєзнавче т-во "Спадщина" ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 33–39.
  • Шматкова, А. І.  Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота у таборах відпочинку дітей і школярів [Текст] / А. І. Шматкова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 267–268.

2008 рік

  • Шматкова, А. І.  Мотивація молоді до рухової активності засобами спортивного танцю [Текст] / А. І. Шматкова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 301.

2004 рік

  • Казки та ігри у розвитку дитини [Текст] : метод. посібник / О. Р. Сидоренко, А. І. Шматкова, І. Ф. Востоцька, І. Л. Осіпова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 79 с.