Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

 • Оптимізація рухової активності та розвиток фізичних якостей студентів засобами фізичного виховання [Текст] : навчально-методичні рекомендації / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; уклад.: Н. А. Кулик, Н. Д. Шошура. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 36 с.
 • Шошура, Н. Д.  Формування здорового способу життя в дітей і молоді [Текст] / Н. Д. Шошура, Н. А. Кулик // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 439443.

2012 рік

 • Криводуд, Т. Є.  Використання інноваційних технологій у процесі фізичного виховання студентів педагогічних університетів [Текст] / Т. Є. Криводуд, Л. І. Бережна, Н. Д. Шошура // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 112116.
 • Криводуд, Т. Є.  Здоров'язбережувальна оптимізація навчально-виховного та тренувального процесів [Текст] / Т. Є. Криводуд, Л. І. Бережна, Н. Д. Шошура // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 116120.
 • Шошура, Н. Д.  Фізична підготовленість студентів філологічного факультету у процесі занять фізкультурою (дівчата) [Текст] / Н. Д. Шошура // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 184.

2011 рік

 • Перепічай, Н. О.  Стан здоров'я студентів філологічного факультуту та шляхи його поліпшення [Текст] : [студенти філологічного факультету СумДПУ ім. А. С. Макаренка] / Н. О. Перепічай, Н. А. Кулик, Н. Д. Шошура // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (28–29 квітня 2011 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 125128.
 • Шошура, Н. Д.  Формування здорового способу життя в дітей та молоді [Текст] / Н. Д. Шошура // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 189–190.

2009 рік

 • Шошура, Н. Д.  Вплив рухової активності на розвиток молодших школярів [Текст] / Н. Д. Шошура, А. І. Шматкова, Г. В. Шматкова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 1. – С. 132137.

2008 рік

 • Шошура, Н. Д.  Комплекси фізичних вправ під час вагітності протягом триместрів [Текст] : навчально-методичний посібник / Н. Д. Шошура, Н. А. Кулик, Т. Є. Криводуд. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 62 с.
 • Шошура, Н. Д.  Обгрунтування методики самостійних занять з фізичного виховання студентів педагогічних ВНЗ, віднесених до спеціальної медичної групи [Текст] / Н. Д. Шошура // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 295296.

2007 рік

 • Криводуд, Т. Є.  Історія козацтва [Текст] / Т. Є. Криводуд, О. Р. Сидоренко, Н. Д. Шошура // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської області, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумський обл. архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 5156.
 • Шошура, Н. Д.  Туристичні походи як засіб виховання майбутніх козачат [Текст] / Н. Д. Шошура, В. Д. Ведмідь // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської області, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумський обл. архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 348351.

2006 рік

 • Шошура, Н.  Рухова активність як складова частина підвищення розумової працездатності студентів-філологів [Текст] / Н. Шошура, О. Міщенко, Л. Прийменко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 176181.