Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

  • Шпиг, Н. О.  Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до діяльності в громадських організаціях [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.05 "Соціальна педагогіка" / Н. О. Шпиг ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Державний вищий навч. заклад "Донбаський держ. пед. ун-т". – Слов'янськ, 2013. – 20 с.

2012 рік

  • Шпиг, Н. О.  Навчальна діяльність у програмі формування готовності майбутніх соціальних педагогів до діяльності у громадських організаціях [Текст] / Н. О. Шпиг // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 279–280.