Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Сідельник, Н. В.  Гуманізація навчального процесу в етнокультурній підготовці вчителя історії [Текст] / Н. В. Сідельник // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 1 (15). – С. 231–237.
 • Сідельник, Н.  Культура міжнаціонального спілкування у професійній підготовці вчителя [Текст] / Н. Сідельник // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали Першої Усеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 18 травня 2017 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Рада молодих учених, науково-дослідна лабораторія "Академічна культура дослідника" та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – С. 116–117.

2016 рік

 • Сідельник, Н. В.  Розвиток критичного мислення студентів [Текст] / Н. В. Сідельник // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. Б. Євтух, В. С. Бугрій, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ, 2016. – № 3. – С. 100–104.

2012 рік

 • Сідельник, Н. В.  Педагогічні умови формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів історії [Текст] / Н. В. Сідельник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О.В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 3 (21). – С. 284–292.
 • Сідельник, Н. В.  Технологія формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів історії у процесі фахової підготовки [Текст] / Н. В. Сідельник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 132–138.

2011 рік

 • Сідельник, Н. В.  Етнокультурна компетентність учителя як педагогічна проблема [Текст] / Н. В. Сідельник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 4/5 (14/15). – С. 135–144.

2010 рік

 • Сідельник, Н. В.  Особливості процесу засвоєння етнологічного матеріалу студентами-істориками [Текст] / Н. В. Сідельник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 5 (7). – С. 32–38.

2008 рік

 • Сідельник, Н. В.  Виховний потенціал етнології [Текст] / Н. В. Сідельник // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 67–68.

2007 рік

 • Сідельник, Н. В.  Вороніжзька сотня: історія виникнення та розвитку [Текст] / Н. В. Сідельник // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської області ; СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумський обл. архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 107–110.
 • Сідельник, Н. В.  Соціально-педагогічні умови відродження студентської молоді незалежної України [Текст] / Н. В. Сідельник // Історичні науки : збірник наукових праць / редкол.: І. П. Мозговий, М. С. Бур'ян, О. Б. Дьомін та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 175–180.

2006 рік

 • Сідельник, Н. В.  Національна самосвідомість студентів в контексті Європейської інтеграції [Текст] / Н. В. Сідельник // Болонський процес: проблеми, пошуки, перспективи : матеріали конф., 21–22 березня 2006 р., м. Суми / редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова (голова), М. О. Лазарєв та ін. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2006. – С. 41–44.