Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

  • Методика навчання легкої атлетики на заняттях з фізичного виховання [Текст] / О. М. Бурла, Н. М. Скачедуб, О. М. Гончаренко, А. П. Кузьминчук, А. О. Бурла ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – 270 с. : іл. 
  • Скачедуб, Н.  Формування культури здоров'язбереження у студентів вищих педагогічних навчальних закладів [Текст] / Н. Скачедуб // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 1 (65). – С. 174–183.

2016 рік

  • Скачедуб, Н.  Використання інноваційних засобів оздоровлення студентів вищих педагогічних закладів [Текст] / Н. Скачедуб // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 8 (62). – С. 224–232.

2014 рік

  • Рибалко, П. Ф.  Особливості організації процесу фізичного виховання школярів початкових класів [Текст] / П. Ф. Рибалко, Н. М. Скачедуб // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-наук. ін-т фіз. культури ; Управління молоді та спорту Сумської обл. держ. адміністрації та ін. ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 180–182.

2012 рік

  • Скачедуб, Н. М.  Шляхи підвищення рівня фізичної підготовленості студентів на заняттях фізичною культурою [Текст] / Н. М. Скачедуб // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 182–183.

2011 рік

  • Скачедуб, Н. М.  Педагогічні принципи як закономірності засвоєння техніки легкоатлетичних вправ [Текст] / Н. М. Скачедуб // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 173–174.
  • Прокопова, Л. І.  Психологічні особливості мотивації спортсменів підліткового віку, які займаються командними й індивідуальними видами спорту [Текст] / Л. І. Прокопова, Н. М. Скачедуб // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 4/5 (14/15). – С. 129–135.

2010 рік

  • Кравченко, А. І.  Вплив фізичного тренування на життєдіяльність і здоров'я людини [Текст] / А. І. Кравченко, Н. М. Скачедуб // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 33–36.

2009 рік

  • Скачедуб, Н. М.  Вплив індивідуальних особливостей спортсменів, які спеціалізуються у спринтерському бігу, на техніку змагальної діяльності [Текст] / Н. М. Скачедуб // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 454–458.

2006 рік

  • Кравченко, А. І.  Точковий масаж як засіб корекції фізичного та психологічного стану футболістів з вадами зору [Текст] / А. І. Кравченко, Н. М. Скачедуб // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 336–343.