Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Скляр, А. М.  Основи хімії високомолекулярних сполук [Текст] : навчальний посібник / А. М. Скляр ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – 131 с. 

2012 рік

 • Сердюк, А. П.  Вплив хітозану на якість і тривалість зберігання молока [Текст] / А. П. Сердюк, А. М. Скляр // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 9. – С. 192–196.
 • Скляр, А. М.  Вступ до хімії полімерів [Текст] : навчальний посібник / А. М. Скляр ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 77 с.

2011 рік

 • Скляр, А. М.  Одержання і характеристика біополімерних раневих покриттів з антибактеріальними властивостями [Текст] / А. М. Скляр // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 107.

2010 рік

 • Скляр, А. М.  Вступ до хімії полімерів [Текст] : навчальний посібник / А. М. Скляр ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 79 с.
 • Скляр, А. М.  Модифікація способу одержання йоду хітозану [Текст] / А. М. Скляр, А. А. Солодовник // Наукові пошуки : збірник наукових праць / [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Вип. 2. – С. 74–75.
 • Скляр, А. М.  Синтез ацетилсаліцилату хітозану [Текст] / А. М. Скляр, А. А. Солодовник // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 85–87.

2009 рік

 • Скляр, А. М.  Термінологічні аспекти хімії [Текст] / А. М. Скляр // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 204.

2008 рік

 • Скляр, А. М.  Наноструктурні біоматеріали на основі хітозан-апатитових композитів [Текст] : одержання, фізико-хімічні характеристики, тести IN-VIVO / А. М. Скляр // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 246.

2007 рік

 • Порівняльний аналіз термолізу хітину, хітозану і хітозану на поверхні кремнезему [Текст] / А. М. Скляр, Т. В. Бородавка, Т. В. Кулик, Б. Б. Паляниця // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С.  Макаренка, 2007. – С. 254–255.
 • Скляр, А. М.  Хімія [Текст] : навч. посібник для абітурієнтів, учителів шкіл, ліцеїв, гімназій, студ. хім. спец. вищ. пед. навч. закл. / А. М. Скляр, З. М. Проценко, І. М. Чередник. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 210 с.