Новорічна ялика

Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

  • Скиба, О. О.  Прогностична значимість морфофункціональних та психофізіологічних показників як критеріїв спортивного відбору в ациклічних видах спорту [Текст] / О. О. Скиба, І. В. Луценко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (21–22 квітня 2016 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури ; Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – Т. 2. – С. 58–63.

2015 рік

  • Скиба, О. О.  Регресійні моделі успішності спортивної діяльності у різних видах спорту [Текст] / О. О. Скиба // Довкілля та здоров'я. – 2015. – № 4. – С. 63–66.

2014 рік

  • Гігієнічні аспекти системної оптимізації навчально-тренувального процесу у позашкільних навчальних закладах спортивного профілю [Текст] : методичні рекомендації / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [упоряд.: І. О. Калиниченко, О. О. Скиба, М. Ю. Антомонов]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 28 с.

2012 рік

  • Скиба, О. О.  Індивідуально-типологічні особливості адаптації серцево-судинної системи спортсменів до змагальних навантажень [Текст] / О. О. Скиба // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 190–191.