Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Мандрико, О. О.  Мультимедійна презентація як засіб підвищення ефективності на уроках історії [Текст] / О. О. Мандрико, В. В. Снагощенко // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. Б. Євтух, В. С. Бугрій, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ, 2016. – № 3. – С. 65–69.
 • Снагощенко, В. В.  Педагогічні умови ефективного функціонування системи професійної підготовки майбутніх учителів історії засобами музейної педагогіки [Текст] / В. В. Снагощенко // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. Б. Євтух, В. С. Бугрій, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ, 2016. – № 3. – С. 29–36.
 • Ємельяненко, А. Л.  Формування мотивації до навчальної діяльності учнів на уроках історії [Текст] / А. Л. Ємельяненко, В. В. Снагощенко // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. Б. Євтух, В. С. Бугрій, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ, 2016. – № 3. – С. 93–96.

2013 рік

 • Снагощенко, В. В.  Створення нового типу шкільного підручника з історії (60-ті рр. ХХ ст.) [Текст] / В. В. Снагощенко // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2. – С. 32–36.

2012 рік

 • Снагощенко, В. В.  Дидактичні ігри у навчанні історії: історико-педагогічний аспект [Текст] / В. В. Снагощенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 4 (22). – С. 65–72.
 • Снагощенко, В. В.  Становлення та розвиток дитячих музеїв [Текст] : (ХІХ – початок ХХ ст.) / В. В. Снагощенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 6 (24). – С. 133–140.

2011 рік

 • Снагощенко, В. В.  Впровадження традицій національного фізичного виховання в сучасному навчально-виховному процесі Сумщини [Текст] / В. В. Снагощенко, О. В. Снагощенко // Матеріали IX Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю, 24–25 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Державний архів Сумської обл. ; Історичний факультет ; [редкол.: В. В. Турков, Н. М. Зленко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 307–312.
 • Снагощенко, В. В.  Музейно-освітній ресурс у професійній підготовці майбутнього вчителя історії [Текст] / В. В. Снагощенко // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 1. – С. 23–28.
 • Снагощенко, В. В.  Реалізація системи професійної підготовки майбутніх учителів історії засобами музейної педагогіки [Текст] / В. В. Снагощенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 4/5 (14/15). – С. 296–305.

2008 рік

 • Снагощенко, В. В.  Університетські музеї – члени Євразійської асоціації [Текст] : минуле та сучасність / В. В. Снагощенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 66–70.

2007 рік

 • Снагощенко, В. В.  Розвиток музейно-педагогічних компетентностей студентів педагогічних ВНЗ [Текст] / В. В. Снагощенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 67–68.

2006 рік

 • Снагощенко, В. В.  Використання культурно-просвітнього потенціалу музею педагогічного вищого навчального закладу у підготовці майбутніх фахівців [Текст] / В. В. Снагощенко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 288–295.

2005 рік

 • Снагощенко, В. В.  Діяльність музеїв вищих педагогічних навчальних закладів: традиційний та інноваційний підходи [Текст] / В. В. Снагощенко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / ред. М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – Ч. 1. – С. 332–339.
 • Снагощенко, В. В.  Музеї педагогічних ВНЗ у науково-освітньому процесі [Текст] : історія і сучасність / В. В. Снагощенко // Матеріали шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації ; [редкол.: В. В. Турков, А. В. Гончаренко, Г. І. Корогод та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 221-228.

2004 рік

 • Снагощенко, В. В.  Деякі методологічні аспекти музейної педагогіки [Текст] / В. В. Снагощенко // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 490–497.

2003 рік

 • Снагощенко, В. В.  Підготовка майбутніх спеціалістів засобами музейної педагогіки [Текст] / В. В. Снагощенко // Управління освітою в регіоні: пошуки оптимальних шляхів : матеріали науково-практичної конференції (22 квітня 2003 р.) / В. Ф. Живодьор, О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 177–181.
 • Снагощенко, В. В.  Робота Музею історії СумДПУ ім. А. С. Макаренка з використання педагогічної спадщини А. С. Макаренка [Текст] / В. В. Снагощенко // А. С. Макаренко і соціальна педагогіка : тези доповідей педагогічних читань до 115-річниці з дня народження А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ, 2003. – С. 66–68.