Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Снегірьов, І. О.  Вплив розвитку наукомістких технологій на економічну сферу буття [Текст] / І. О. Снегірьов // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 1 (15). – С. 80–91.

2016 рік

 • Снегирёв, И. А.  Нелинейное пространство искусственного интеллекта: философско-мировоззренческое осмысление [Текст] / И. А. Снегирёв // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 1/2 (13/14). – С. 36–60.
 • Снегірьов, І. О.  Проблема нелінійного розвитку соціальних систем [Текст] / І. О. Снегірьов // Наукові абриси III тисячоліття, індустрія хай-тек та проблеми інноваційної освіти в умовах крос-культурних взаємодій : тези виступів учасників Міжнародної наукової конференції, (17–18 червня 2016 р.) / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національна академія наук України та ін. ; [редкол.: М. В. Попович, В. І. Шейко, В. С. Лук'янець та ін. ; ред. -упоряд. С. С. Дєнєжніков ; за ред. проф. В. О. Цикіна]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 31–32.

2015 рік

 • Снегірьов, І. О.  Загальнонаукові основи нелінійного світорозуміння [Текст] / І. О. Снегірьов // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (11). – С. 92–108.
 • Снегірьов, І. О.  Передумови виникнення нелінійного світорозуміння [Текст] / І. О. Снегірьов // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (12). – С. 19–36.

2014 рік

 • Снегірьов, І. О.  Осмислення теорій соціального розвитку з позицій нелінейного підходу [Текст] / І. О. Снегірьов // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (10). – С. 14–23.

2012 рік

 • Снегирёв, И. А.  Нелинейный характер развития социальных систем под влиянием наукоёмких технологий [Текст] / И. А. Снегирёв // Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, (18–19 жовтня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Нац. академія наук України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук'янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 112–113.
 • Снегирёв, И. А.  Теория самоорганизации: диалог между гуманитарными и естественнонаучными дисциплинами [Текст] / И. А. Снегирёв // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (6). – С. 11–18.

2011 рік

 • Снегирёв, И. А.  Синергетическая рациональность: на пути к новому миропониманию [Текст] / И. А. Снегирёв // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 2 (4). – С. 40–50.

2009 рік

 • Снегирёв, И. А.  Теории социального развития: анализ генезиса [Текст] / И. А. Снегирёв // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 1. – С. 99–107.

2008 рік

 • Снегирёв, И. А.  Соотношение самоорганизации и организации в социальных системах [Текст] / И. А. Снегирёв // Тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції "Планетарна цивілізація. Наука. Освіта", (3–4 липня 2008 р.) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редактор-упорядник М. О. Качуровський]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 10–12.

2007 рік

 • Снегирёв, И. А.  Самоорганизиция в социальных системах [Текст] / И. А. Снегирёв // Історичні науки : збірник наукових праць / редкол.: І. П. Мозговий, М. С. Бур'ян, О. Б. Дьомін та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 180–189.

2006 рік

 • Снегирёв, И. А.  Теория самоорганизации: диалог между гуманитарными и естественнонаучными дисциплинами [Текст] / И. А. Снегирёв // Історичні науки : збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: І. П. Мозговий, М. С. Бур'ян, О. Б. Дьомін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 169–175.

2005 рік

 • Синергетичне світобачення: наукові і педагогічні аспекти [Текст] : монографія / В. О. Цикін, Н. В. Кочубей, О. А. Наумкіна, І. О. Снегірьов ; за ред. Н. В. Кочубей. – Суми : ВТД "Університетська книга", 2005. – 177 с. 
 • Снегирев, И. А.  Тенденции развития личности и социума через призму теории самооорганизации [Текст] / И. А. Снегирев // Філософські науки : зб. наук. праць / редкол.: В. О. Цикін (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 30–36.