Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Солощенко, В.  До питання щодо динаміки вищої освіти німецькомовних країн (академічний та соціальний виміри) [Текст] / В. Солощенко // Академічна культура дослідника в освітньому просторі : матеріали Першої Усеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 18 травня 2017 р., м. Суми / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Рада молодих учених, науково-дослідна лабораторія "Академічна культура дослідника" та ін. ; [редкол.: О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна, В. І. Статівка та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – С. 46–47.
 • Солощенко, В.  Інтернаціоналізація університетської освіти: інноваційний досвід німецькомовних країн [Текст] / В. Солощенко // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред. професорів А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 202–218.

2016 рік

 • Солощенко, В. М.  Сучасна ділова кореспонденція [Текст] : курс лекцій і практичних занять із сучасної ділової кореспонденції (німецькою мовою) для студентів педагогічних вищих навчальних закладів : навчальний посібник / В. М. Солощенко ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – 75 с. 

2015 рік

 • Солощенко, В. М.  Linguolandeskunde der Deutschsprachigen Lander [Текст] = Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн : [навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов педагогічних ВНЗ] / В. М. Солощенко ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 301 с.
 • Солощенко, В. М.  Змістові та організаційні засади інтеркультурної освіти в університетах німецькомовних країн в контексті інтернаціоналізації вищої освіти [Текст]. Розділ 1.2 / В. М. Солощенко // Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва : [колективна] монографія / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за заг. ред. Г. Ю. Ніколаї]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – С. 26–39.
 • Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва [Текст] : монографія / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [Г. Ю. Ніколаї, О. В. Лобова, В. М. Солощенко, О. О. Бондаренко, О. К. Зав’ялова, Н. М. Чернова, О. В. Москвітіна, С. А. Пилипенко, В. В. Ключко, Т. Л. Повалій, В. І. Левенець]. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – 218 с. – ISBN 978-966-473-169-7.
 • Солощенко, В. М.  Стипендійні програми DAAD для митців України: інтеркультурний вимір [Текст]. Розділ 3.1 / В. М. Солощенко // Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва : [колективна] монографія / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за заг. ред. Г. Ю. Ніколаї]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – С. 91–97.

2014 рік

 • Солощенко, В. М.  Розвиток провідних шкіл танцю в Німеччині, Швейцарії та Австрії [Текст] / В. М. Солощенко, Д. А. Титович // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, Єремус-Левандовська А. та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Вип. 1/2 (3/4). – С. 136–145.

2012 рік

 • Солощенко, В. М.  Інтеркультурний зміст міжнародних освітніх програм DAAD мистецького профілю [Текст] : [стипендії за спеціальністю "Музика"; міжнародне співробітництво; Німецька служба академічних обмінів DAAD; підготовка бакалаврів та спеціалістів] / В. М. Солощенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 4 (22). – С. 165–171.

2011 рік

 • Солощенко, В. М.  Інтерпретація поняття "інтернаціоналізація навчальних програм" у сучасній теорії освіти Німеччини, США. та Канади [Текст] / В. М. Солощенко // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 50–52.
 • Солощенко, В. М.  Основні типи стратегій інтернаціоналізації університетської освіти в німецькомовних країнах [Текст] / В. М. Солощенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 6/7 (16/17). – С. 146–153.
 • Солощенко, В. М.  Причини становлення спільної імміграційної політики ЄС: позиція німецькомовних країн світу [Текст] / В. М. Солощенко // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-й річниці незалежності України та 20-й річниці заснування ін-ту президенства в Україні (21–22 травня 2011 р., Суми) / М-во внутрішніх справ України, Харківський нац. ун-т внутрішніх справ, Сумська філія ; [редкол.: С. С. Лукаш, В. А. Василенко, Т. Г. Геращенко та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 677–678.

2010 рік

 • Солощенко, В. М.  Зміна вектора імміграційної політики німецькомовних країн у контексті інтернаціоналізації університетської освіти [Текст] / В. М. Солощенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 4 (6). – С. 111–123.
 • Солощенко, В. М.  Стипендійні програми DAAD для митців України: інтернаціоналізація університетської освіти в Німеччині в контексті євроінтеграції [Текст] / В. М. Солощенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 7 (9). – С. 105–112.

2009 рік

 • Солощенко, В. М.  Особливості мовної політики в контексті освітньої інтеграції [Текст] / В. М. Солощенко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – [Ч. 2]. – С. 298–305.
 • Солощенко, В. М.  Особливості становлення "ідеї університету" у ХІХ – ХХІ ст. [Текст] / В. М. Солощенко // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (13 травня 2009 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [редкол.: О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 63–66.