Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

  • What Newspapers Publish [Текст] = Розвиваємо навички роботи з газетою : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. Л. Голубкова, А. М. Коваленко, О. А. Свердленко, Л. А. Спаська ; МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 115 с. 

2015 рік

  • Голубкова, Н. Л.  English Grammar Practice [Текст] = Практикум з граматики англійської мови : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (англійською мовою). Ч. 2 / Н. Л. Голубкова, А. М. Коваленко, Л. А. Спаська ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 157 с. 

2014 рік

  • Голубкова, Н. Л.  English Grammar Practice [Текст] = Практикум з граматики англійської мови : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів (англійською мовою) / Н. Л. Голубкова, А. М. Коваленко, Л. А. Спаська ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 140 с.

2012 рік

  • Спаська, Л. А.  A History of the English Language (Історія англійської мови) [Текст] : навчальний посібник для студ. факультетів іноземних мов / Л. А. Спаська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – 127 с.
  • Спаська, Л. А.  Класифікація конверсії в сучасній англійській мові [Текст] / Л. А. Спаська // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 39–40.

2011 рік

  • Спаська, Л. А.  Read and Discuss with Pleasure. W. S. Maugham. The Painted Veil [Текст] = Читаємо та обговорюємо : навчально-методичний посібник для студ. факультетів іноземних мов пед. ун-тів / Л. А. Спаська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 235 с.

2008 рік

  • Спаська, Л. А.  Поповнення словникового складу сучасної англійської мови шляхом запозичення [Текст] / Л. А. Спаська // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 126.

2007 рік

  • Спаська, Л. А.  Read and Discuss with Pleasure W. S. Maugham. The Painted Veil [Текст] : навч.-метод. посібн. для студ. факультетів іноз. мов пед. ун-тів / Л. А. Спаська. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 235 с.
  • Спаська, Л. А.  Інформаційні технології у викладанні англійської мови [Текст] / Л. А. Спаська // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 109–110.

2004 рік

  • Спаська, Л. А.  Read and Discuss [Текст] = Читаємо та обговорюємо : навч.-метод. посібник для студ. факультетів інозем. мов пед. ун-тів / Л. А. Спаська. – Суми : СумДПУ, 2004. – 51 с.