Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Стадник, Г. А.  Взаємозв'язок тривожності та самооцінки підлітків [Текст] / Г. А. Стадник, О. О. Сімбірьова // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології, Лабораторія методології практичної психології ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 198–201.

2015 рік

 • Стадник, Г. А.  Эмоции и чувства как средства кросс-культурного общения [Текст] / Г. А. Стадник // Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (26 березня 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 139–140.
 • Стадник, Г. А.  Перфекціонізм як фактор суїцидальної кризи [Текст] / Г. А. Стадник, А. С. Мягкова // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 155–156.
 • Стадник, Г. А.  Ресурсы личности как фактор профилактики и борьбы с кризисными состояниями и критическими ситуациями жизни [Текст] / Г. А. Стадник // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 219–221.
 • Стадник, Г. А.  Феномен перфекціонізму як характеристика народу Південної Кореї [Текст] / Г. А. Стадник, А. С. Мягкова // Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія сучасної молоді : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, (26 березня 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 46–47.

2014 рік

 • Стадник, Г. А.  Агресивна поведінка підлітків як одна з центральних проблем сучасної психології [Текст] / Г. А. Стадник, Я. І. Маслова // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 353–356.
 • Стадник, Г. А.  Професійне самовизначення майбутніх практичних психологів [Текст] / Г. А. Стадник, Я. О. Дуброва // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 345–348.
 • Стадник, Г. А.  Психологічні особливості самооцінки старшокласників [Текст] / Г. А. Стадник, О. Б. Прянік // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 357–360.
 • Стадник, Г. А.  Теоретичний аналіз проблеми особистісних якостей майбутніх практичних психологів [Текст] / Г. А. Стадник, О. М. Косівчук // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 349–353.

2013 рік

 

 • Стадник, Г. А.  Вплив сімейного виховання на адаптацію першокласника [Текст] / Г. А. Стадник, О. С. Скачодуб // Студентська наука - 2013 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: Л. С. Левченко, О. Б. Кривонос, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : [СумДПУ], 2013. – Т. 2. – С. 99–100.
 • Стадник, Г. А.  Коучинг как технология развития творческого потенциала личности [Текст] / Г. А. Стадник // Психологічна культура у становленні особистості як суб'єкта життєдіяльності : матеріали II регіонального семінару з міжнародною участю, (19 квітня 2013 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Л. С. Левченко та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 67–68.
 • Стадник, Г. А.  Психологічні особливості адаптації дітей раннього віку до умов ДНЗ [Текст] / Г. А. Стадник, К. В. Андрухів // Магістр : матеріали науково-практичної конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (14 травня 2013 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки і психології, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко, М. О. Лазарєв]. – Суми : Університетська книга, 2013. – С. 191–194.
 • Братухіна, Т. Г.  Психологічні особливості тривожних підлітків [Текст] / Т. Г. Братухіна, Г. А. Стадник // Студентська наука - 2013 : збірник студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [редкол.: Л. С. Левченко, О. Б. Кривонос, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : [СумДПУ], 2013. – Т. 2. – С. 97–99 .

2012 рік

 • Стадник, Г. А.  Вплив особистісних якостей підлітка та старшокласника на соціометричний статус [Текст] / Г. А. Стадник, Д. О. Кірієнко // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 6. – С. 176–179.
 • Стадник, Г. А.  Вплив сімейного виховання на обдарованість дитини дошкільного віку [Текст] / Г. А. Стадник, О. С. Скачидуб // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 6. – С. 88–92.
 • Косівчук, О. М.  Міжособистісні стосунки та самооцінка підлітків [Текст] / О. М. Косівчук, Г. А. Стадник // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 6. – С. 160–165.
 • Данильченко, Н. О.  Психодіагностична практика [Текст] / Н. О. Данильченко, Г. А. Стадник, Л. В. Ричкіна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 163 с.
 • Стадник, Г. А.  Проблема розвитку саморозуміння в майбутніх практичних психологів [Текст] / Г. А. Стадник // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 262–263.
 • Щербакова, І. М.  Психодіагностика професійного самовизначення особистості [Текст] : навчально-методичний посібник / І. М. Щербакова, Г. А. Стадник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 322 с.
 • Стадник, Г. А.  Психотехнології професійного самовизначення особистості (тренінги та рольові ігри у профорієнтації) [Текст] : навч. посібник / Г. А. Стадник, І. М. Щербакова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 199 с.

2011 рік

 • Стадник, Г. А.  Вплив особистісних якостей старшокласників на їх професійне самовизначення у юнацькому віці [Текст] / Г. А. Стадник, К. М. Косівчук // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайліченко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – Вип. 4. – С. 142–146.
 • Стадник, Г. А.  Гендерні особливості агресивності підлітків [Текст] / Г. А. Стадник, Ю. В. Гончаренко // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – Вип. 4. – С. 132–136.
 • Стадник, Г. А.  Міжособистісні відносини у підлітків [Текст] / Г. А. Стадник, О. М. Косівчук // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – Вип. 4. – С. 196–200.
 • Стадник, Г. А.  Самоставлення як фактор професійного самовизначення старшокласників [Текст] / Г. А. Стадник, М. М. Жила // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – Вип. 4. – С. 136–142.

2010 рік

 • Стадник, Г. А.  Динаміка розвитку саморозуміння у майбутніх практичних психологів [Текст] / Г. А. Стадник // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 8 (10). – С. 288–294.

2009 рік

 • Стадник, Г. А.  Методи вивчення пізнавальної активності дошкільників в сім'ї [Текст] / Г. А. Стадник // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 187.

2008 рік

 • Стадник, Г. А.  Методы изучения познавательной активности дошкольников в семье [Текст] / Г. А. Стадник // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Ч. 2]. – С. 405–408.
 • Стадник, Г. А.  Особливості розвитку саморозуміння у майбутніх практичних психологів [Текст] / Г. А. Стадник // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 217–218.
 • Стадник, Г. А.  Проблема розвитку саморозуміння у майбутніх практичних психологів [Текст] / Г. А. Стадник // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2008 р., м. Суми / ред. кол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова. І. А. Медведєв та ін. – Суми : Університетська книга, 2008. – С. 265-266.
 • Стадник, Г. А.  Психодіагностична практика в закладах освіти [Текст] : програма та методичні рекомендації / Г. А. Стадник, Н. О. Данильченко, Л. В. Ричкіна ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 125 с.

2007 рік

 • Стадник, Г. А.  Взаємозв'язок між способом впливу батьків і рівнем розвитку пізнавальної активності дошкільників [Текст] / Г. А. Стадник // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 220–221.
 • Стадник, Г. А.  Коучинг як інноваційна технологія розвитку особистості [Текст] / Г. А. Стадник // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т вищої освіти АПН України та ін. ; [ред. кол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2007. – С. 35–36.

2006 рік

 • Стадник, Г. А.  Взаємозв'язок між рівнем пізнавальної активності дошкільників та способом впливу батьків у сім'ї [Текст] / Г. А. Стадник // Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференцї, (11–12 квітня 2006 р.) / МОН України, Український науково-методичний центр практичної психологогії і соц. роботи МОНУ і АПН, Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації та ін. ; [редкол.: В. В. Бугаєнко, В. Ф. Живодьор, Л. М. Коробка та ін.]. – Суми : [Нота бене], 2006. – С. 100–102.
 • Стадник, Г. А.  Психологічна служба у вищому навчальному закладі як інноваційна технологія підготовки майбутнього фахівця [Текст] / Г. А. Стадник // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р. / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т вищої освіти АПН України ; Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти та ін. ; [ред. кол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2006. – Ч. 1. – С. 56–57.
 • Стадник, Г. А.  Формування пізнавальної активності дошкільників у сім'ї [Текст] / Г. А. Стадник // Педагогічні науки : збірник наукових праць / ред. кол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – Ч. 2. – С. 192–197.