Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

  • Білик, В. М.  Адгезійна взаємодія металів з полімерними підкладками [Текст] / В. М. Білик, О. Д. Стадник // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 92.

2011 рік

  • Стадник, О. Д.  Вплив силових полів на процеси газифікації палива та горіння [Текст] / О. Д. Стадник, В. М. Білик // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 98.
  • Кирик, Г. В.  Новые композиционные материалы [Текст] : монография / Г. В. Кирик, В. Н. Радзиевский, А. Д. Стадник. – Сумы : Университетская книга, 2011. – 308 с. 

2008 рік

  • Стадник, О. Д.  Розробка композиційних матеріалів з регульованою провідністю та їх упровадження в енергозберігаючих конструкціях з мінімізованим та конвективним теплопереносом [Текст] / О. Д. Стадник // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 5.

2005 рік

  • Стадник, А. Д.  Полимерные композиты и нанокомпозиты в магнитных полях [Текст] : [монография] / А. Д. Стадник, Г. В. Кирик. – Сумы : Университетская книга : Слобажанщина, 2005. – 239 с. 

2003 рік

  • Петренко, С. В.  Інформатизація освіти та залучення молоді до наукової роботи [Текст] / С. В. Петренко, О. Д. Стадник // Управління освітою в регіоні: пошуки оптимальних шляхів : матеріали науково-практичної конференції (22 квітня 2003 р.) / В .Ф. Живодьор, О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 161–163.