Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

  • Стахевич, О. Г.  З історії вокально-виконавських стилів [Текст] : посібник / О. Г. Стахевич. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 175 с. : іл.

2012 рік

  • Стахевич, А. Г.  Bel canto в западноевропейской опере XIX века. Творчество, исполнительство, педагогика [Текст] : [монография] / А. Г. Стахевич. – [Saarbrucken] : Lap Lambert Academic Publishing, [2012]. – 408 с.
  • Стахевич, А. Г.  Искусство bel canto в итальянской опере XVII – XVIII веков [Текст] : монография / А. Г. Стахевич. – [Saarbrucken] : Lap Lambert Academic Publishing, [2012]. – 190 с.
  • Стахевич, О. Г.  Традиції Bel canto і опера "Демон" А. Г. Рубінштейна [Текст] / О. Г. Стахевич // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 136–137.

2011 рік

  • Стахевич, О. Г.  Еволюція вокально-педагогічної думки і періодизація вокально-оперного виконавства [Текст] / О. Г. Стахевич // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 145–146.

2009 рік

  • Стахевич, О. Г.  Певцы-кастраты в итальянской опере XVII – XVIII веков [Текст] / О. Г. Стахевич // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 35–36.

2008 рік

  • Стахевич, О. Г.  Історія вокального виконавства і науки [Текст] / О. Г. Стахевич // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 40–41.
  • Стахевич, О. Г.  Філософсько-естетичні аспекти категорії творчості у музично-виконавському мистецтві [Текст] / О. Г. Стахевич // Сучасна картина світу: природа, суспільство, людина : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад "УАБС" ; редкол.: О .Ю. Щербина-Яковлева, О. П. Бойко, Л. М. Бойченко. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2008. – С. 287–296.

2007 рік

  • Стахевич, О. Г.  Проблеми питання "Постановка голосу" в умовах кредитно-модульного навчання [Текст] / О. Г. Стахевич // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 53–54.

2002 рік

  • Стахевич, О. Г.  Основи вокальної педагогіки [Текст] : курс лекцій: навч. посібник для студ. дир.-хор. факультетів муз. та пед. вузів. Ч. 1 : Природно-наук. теорії сольного співу / О. Г. Стахевич. – Харків : ХДАК ; Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2002. – 91 с.