Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

 • Старченко, С. О.  Неперервна підготовка у формуванні предметно-професійної компетентності вчителів фізичної культури [Текст] / С. О. Старченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 495-503.

2013 рік

 • Старченко, С. О.  Біомеханіка з основами механотерапії [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів Ін-ту фізичної культури / С. О. Старченко, О. А. Томенко ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 138 с.

2011 рік

 • Живодьор, В. Ф.  Удосконалення кваліфікації вчителів фізичної культури в системі післядипломної освіти [Текст] : монографія / В. Ф. Живодьор, О. В. Бріжатий, С. О. Старченко ; МОН України, Глухівський національний педагогічний ун-т ім. О. Довженка, Сумський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Суми : [СОІППО], 2010. – 187 с. – ISBN 978-966-1644-06-08.

2012 рік

 • Старченко, С. О.  Формування професійної компетентності вчителя фізичної культури в системі післядипломної педагогічної освіти [Текст] / С. О. Старченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (20). – С. 310-319.

2010 рік

 • Старченко, С. О.  Андрагогічний підхід у системі підвищення кваліфікації вчителя фізичної культури [Текст] / С. О. Старченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / [ред. кол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – №3 (5). – С. 290-296.
 • Старченко, С. О.  Необхідність післядипломної підготовки вчителя фізичної культури за напрямком туристичної роботи [Текст] / С. О. Старченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 126128.

2009 рік

 • Старченко, С. О.  Неперервна освіта вчителя фізичної культури – шлях до професіоналізму [Текст] / С. О. Старченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 226-227.
 • Старченко, С. О.  Фахова підготовка вчителів фізичної культури в системі післядипломної освіти та її вдосконалення [Текст] / С. О. Старченко // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв. В. І. Лозова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 314-321.

2008 рік

 • Старченко, С. О.  Важливість біомеханіки в професійній підготовці фахівця фізичної культури [Текст] / С. О. Старченко // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2008 р., м. Суми / ред. кол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова. І. А. Медведєв та ін. – Суми : Університетська книга, 2008. – С. 359-360.
 • Старченко, С. О.  Науково-методична та інноваційна діяльність учителів фізичної культури у структурі неперервної освіти [Текст] / С. О. Старченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 261-262.

2007 рік

 • Старченко, С. О.  Актуальні проблеми діяльності закладів післядипломної освіти [Текст] / С. О. Старченко // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т вищої освіти АПН України та ін. ; [ред. кол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2007. – С. 37-38.
 • Старченко, С. О.  Деякі проблеми підготовки вчителів фізичної культури в системі післядипломної освіти у вимірі сьогодення [Текст] / С. О. Старченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VII Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (19–20 квітня 2007 р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 171-176.
 • Старченко, С. О.  Навчання в системі післядипломної освіти та його вдосконалення [Текст] / С. О. Старченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 268.

2006 рік

 • Старченко, С. О.  Шляхи вдосконалення професійної підготовки фахівців фізичної культури [Текст] / С. О. Старченко // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р. / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т вищої освіти АПН України, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти та ін. ; [ред. кол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2006. – Ч. 2. – С. 99-100.