Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

 • Стативка, В. И.  К вопросу о соотношении некоторых методологически важных дидактических и лингводидактических понятий [Текст] / В. И. Стативка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 6 (40). – С. 429–439.

2013 рік

 • Стативка, В. И.  Продуктивные педагогические идеи конца ХХ – начала ХХІ веков [Текст] / В. И. Стативка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Дж. Бішоп, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 5 (31). – С. 105–116.
 • Уроки русского языка во 2 классе [Текст] : методическое пособие / Е. И. Самонова, В. И. Стативка, Т. М. Полякова, Н. Г. Корбут. – Киев : Генеза, 2013. – 125 с. – ISBN 978-966-11-0397-8.

2012 рік

 • Стативка, В. И.  Уроки русского языка в 1 классе [Текст] : пособие для учителя / В. И. Стативка, Е. И. Самонова. – Киев : Генеза, 2012. – 119 с. – ISBN 978-966-11-0195-0.

2010 рік

 • Статівка, В. І.  Актуальна проблеми реформування системи вищої освіти: аналітична думка молодих науковців [Текст] / В. І. Статівка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 3 (5). – С. 296–304.

2009 рік

 • Статівка, В. І.  Інноваційні підходи у вихованні любові до читання: досвід роботи медіатеки в CAVALER SUR MER, FRANSE [Текст] / В. І. Статівка, А. М. Статівка // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв. В. І. Лозова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 78–84.
 • Стативка, В. И.  Статистический и лингвистический анализ как методы работы с текстом [Текст] / В. И. Стативка // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 151–152.

2008 рік

 • Стативка, В. И.  "Здесь мало услышать, здесь вслушаться нужно..." [Текст] : [стилистический и лингвистический анализ как методы работы с текстом] / В. И. Стативка // Русская словесность в школах Украины. – 2008. – № 6. – С. 2–6.
 • Статівка, В. І.  Особливості детермінації рідної, першої та другої іноземної мови в процесі навчання [Текст] / В. І. Статівка, О. В. Ігнатенко // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (13 травня 2008 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 288–291.
 • Быкова, Е. И.  Русский язык [Текст] : учебник для 8 кл. общеобразовательных учеб. заведений с русским языком обучения / Е. И. Быкова, Л. В. Давидюк, В. И. Стативка. – К. : Зодіак-ЕКО, 2008. – 238 с.
 • Статівка, В. І.  Типи розуміння та механізми інтерпретації тексту [Текст] / В. І. Статівка, О. В. Марушкевич // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (13 травня 2008 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 263–266.

2007 рік

 • Статівка, В. И.  Концептуальні положення методики викладання лінгвістичних дисциплін у ВНЗ [Текст] / В. И. Статівка // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 200–202.
 • Стативка, В. И.  Программа по русскому языку для профильного обучения: структура и содержание [Текст] / В. И. Стативка // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. В. Іванченко, М. О. Лазарєв. В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – [Ч. 4]. – С. 172–181.
 • Быкова, Е. И.  Русский язык [Текст] : учебник для 7 кл. общеобразоват. учебных заведений с русским языком обучения / Е. И. Быкова, Л. В. Давидюк, В. И. Стативка. – К. : Зодіак-ЕКО, 2007. – 286 с. : ил.

2006 рік

 • Озерова, Н. Г.  Программа по русскому языку для 6 класса общеобразовательных учебных заведений с русским языком обучения [Текст] / Н. Г. Озерова, Л. В. Давидюк, В. И. Стативка // Русская словесность в школах Украины. – 2006. – № 4. – С. 2–6.

2005 рік

 • Стативка, В. И.  Два подхода к обучению видам речевой деятельности [Текст] / В. И. Стативка // Педагогічна Сумщина. – 2005. – № 1. – С. 29–35.

2004 рік

 • Стативка, В. И.  Взаимосвязанное обучение умениям речевой деятельности [Текст] : Теоретические основы и методические рекомендации : монография / В. И. Стативка. – Суми : СумГПУ им. А. С. Макаренко, 2004. – 331 с.
 • Стативка, В. И.  Система диагностики и коррекции умений устной речи [Текст] / В. И. Стативка // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 274–282.

2001 рік

 • Стативка, В. И.  Совершенствуемся в речевой деятельности [Текст] : пособие для учителей лицеев, гимназий и классов с углубленным изучением гуманитарных предметов : 6 кл. / В. И. Стативка. – Сумы : СумГПУ, 2001. – 95 с.