Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Стефіна, Н. В.  Сутність креативних здібностей та особливості їх розвитку в учнів молодшого шкільного віку [Текст] / Н. В. Стефіна, Т. Р. Тодавчич // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова, О. В. Лобова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2017. – Вип. 7. – С. 125–129.

2016 рік

 • Стефіна, Н. В.  Особливості музичної діяльності молодших школярів на уроках музичного мистецтва у сучасній загальноосвітній школі [Текст] / Н. В. Стефіна, Г. Є. Шульженко // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. О. Булатова, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – Вип. 6. – С. 112–115.
 • Стефіна, Н. В.  Розвиток музичних здібностей молодших школярів засобами музично-дидактичної гри на уроках музичного мистецтва [Текст] / Н. В. Стефіна, Т. В. Дьоміна // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. О. Булатова, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – Вип. 6. – С. 103–107.
 • Стефіна, Н. В.  Теоретичні аспекти розвитку креативних здібностей учнів початкових класів на уроках музичного мистецтва [Текст] / Н. В. Стефіна, Т. Р. Тодавчич // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. О. Булатова, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – Вип. 6. – С. 108–112.
 • Стефіна, Н. В.  Теоретичні основи дослідження сутності музично-ритмічного чуття [Текст] / Н. В. Стефіна, А. В. Кальченко // Мистецькі пошуки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. О. Булатова, О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – Вип. 6. – С. 97–103.

2014 рік

 • Стефіна, Н. В.  До проблеми сутності і структури музичних здібностей учнів початкових класів [Текст] / Н. В. Стефіна, Л. А. Токарська // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Е. В. Кущова, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2014. – Вип. 4. – С. 121–128.
 • Стефіна, Н. В.  Зміст і завдання хорового співу як основного виду музичної діяльності молодших школярів на уроках музичного мистецтва [Текст] / Н. В. Стефіна, Л. А. Солощенко // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Е. В. Кущова, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2014. – Вип. 4. – С. 116–120.
 • Стефіна, Н. В.  Музично-дидактична гра - ефективний засіб активізації навчально-виховного процесу на уроках музичного мистецтва в початкових класах [Текст] / Н. В. Стефіна, А. О. Кисляк // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Е. В. Кущова, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2014. – Вип. 4. – С. 111–115.

2013 рік

 • Стефіна, Н. В.  Роль уроку музичного мистецтва у розвитку творчої особистості молодшого школяра [Текст] / Н. В. Стефіна, А. М. Марченко // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2013. – Вип. 3. – С. 173–178.
 • Стефіна, Н. В.  Хоровий спів як засіб музичного виховання учнів молодшого шкільного віку [Текст] / Н. В. Стефіна, О. В. Ковальова // Мистецькі пошуки : збірник науково-методичних праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет мистецтв ; [редкол.: О. В. Єременко, О. К. Зав'ялова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [ТОВ "ВПП "Фабрика друку"], 2013. – Вип. 3. – С. 167–173.

2012 рік

 • Міжпредметні зв'язки фахової підготовки вчителя музики [Текст] : навчально-методичний посібник / Л. А. Бірюкова, Л. А. Булатова, О. В. Єременко, І. П. Заболотний, Є. В. Карпенко, Н. В. Стефіна, М. І. Фалько, Н. А. Фоломєєва ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – 154 с. 
 • Стефіна, Н. В.  Урок музики - основна форма становлення співацьких навичок молодших школярів [Текст] / Н. В. Стефіна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 129–130.

2011 рік

 • Стефіна, Н. В.  Оволодіння технікою хорового диригування – ведуча умова становлення навичок вокально-хорової роботи з дітьми у майбутніх вчителів музики – хормейстерів [Текст] / Н. В. Стефіна // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін : матеріали Всеукраїнської відкритої науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті А. Ф. Кречківського / М-во освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту ; М-во культури України ; [редкол.: М. К. Дмитренко, О. В. Михайличенко, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [Вінніченко М. Д. ], [2011]. – С. 179–180.
 • Стефіна, Н. В.  Специфіка формування навичок вокально-хорової роботи у майбутніх учителів музики в процесі хормейстерської діяльності в школі [Текст] / Н. В. Стефіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. В. Єременко, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 3 (13). – С. 395–406.
 • Стефіна, Н. В.  Сутність діяльності вчителя у навчальному процесі [Текст] : [підготовка майбутнього вчителя музики] / Н. В. Стефіна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 133–134.

2010 рік

 • Стефіна, Н. В.  Формування естетичних потреб як засіб активізації творчої діяльності молодших школярів [Текст] / Н. В. Стефіна // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 5 (7). – С. 172–182.

2009 рік

 • Стефіна, Н. В.  Зміст та специфіка вокально-хорової роботи в школі [Текст] / Н. В. Стефіна, Т. В. Матвієнко // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (13 травня 2009 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [редкол.: О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 84–87.

2008 рік

 • Стефіна, Н. В.  Роль педагогічної діагностики в розвитку музично-творчих здібностей учнів 1–4-х класів [Текст] / Н. В. Стефіна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 52–53.
 • Стефіна, Н. В.  Сутність педагогічної діагностики та її роль у творчому розвитку особистості вчителя і учня [Текст] / Н. В. Стефіна // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / за заг. ред. М. Б. Євтуха ; уклад. О. В. Михайличенко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2008. – Вип. 35. – С. 159–162.

2007 рік

 • Стефіна, Н. В.  Технології позакласної пізнавально-виховної роботи в школі [Текст] / Н. В. Стефіна // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 30–31.
 • Стефіна, Н. В.  Урок музики – урок інтеграції мистецтва і творчості [Текст] / Н. В. Стефіна // Європейське мистецтво на зламі століть: минуле в сучасному : тези міжнародної наукової конференції / [редкол.: О. В. Михайличенко, В. Ю. Панасюк, О. Ю. Енська та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 58–59.

2006 рік

 • Стефіна, Н. В.  Структура уроку музики і його технологічний інструментарій [Текст] / Н. В. Стефіна // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – [Ч. 1]. – С. 209–219.

2005 рік

 • Стефіна, Н. В.  Педагогічна практика студентів у школі [Текст] : навч. посібник для студ., методистів, керівників практики, вчителів шкіл різного типу / Н. В. Стефіна. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – 82 с.

2004 рік

 • Стефіна, Н. В.  Групові форми організації позакласної музичної пізнавально-виховної роботи школярів [Текст] / Н. В. Стефіна // Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол.: М. О. Лазарєв (відп. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – Ч. 1. – С. 282–290.