Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

 • Суходубова, Г. Д.  Професійна ідентифікація і професійна самосвідомість як фактор формування психологічної культури майбутнього практичного психолога [Текст] / Г. Д. Суходубова // Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : монографія / Є. В. Анохін, В. О. Бедлінський, О. І. Бедлінський, М. Й. Боришевський ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. Г. Є. Улунова]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – С. 285–302.

2013 рік

 • Суходубова, Г. Д.  Виховання у колективі й через колектив - як центральна ідея педагогічної системи А. С. Макаренка [Текст] / Г. Д. Суходубова // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 183–184.
 • Суходубова, Г. Д.  Деякі питання психологічної просвіти у роботі практичного психолога [Текст] / Г. Д. Суходубова // Психологічна просвіта у навчальному закладі: сутність, проблеми, перспективи : матеріали регіонального семінару з міжнародною участю, 31 жовтня 2013 р., м. Суми / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. психології, Державний вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи НБУ" та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко, Т. Б. Тарасова]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – С. 43–44.
 • Суходубова, Г. Д.  До питання психологічної культури майбутніх практичних психологів [Текст] / Г. Д. Суходубова // Психологічна культура у становленні особистості як суб'єкта життєдіяльності : матеріали II регіонального семінару з міжнародною участю, (19 квітня 2013 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Л. С. Левченко та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 75–77.

  2012 рік

 • Шаматрін, С.  Агресивна поведінка дітей молодшого шкільного віку [Текст] / С. Шаматрін, Г. Суходубова // Дошкільна і початкова освіта: проблеми, перспективи, наступність : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, (20–27 березня 2012 р., м. Суми) : у 2 т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [за ред. А. І. Кудренко]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 79–81.
 • Лугова, В.  Внутрішні та зовнішні детермінанти адаптації до школи дітей дошкільного віку. [Текст] / В. Лугова, Г. Суходубова // Дошкільна і початкова освіта: проблеми, перспективи, наступність : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, (20–27 березня 2012 р., м. Суми) : у 2 т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології та ін. ; [за ред. А. І. Кудренко]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 44–46.
 • Суходубова, Г. Д.  Умови становлення професійного "Я" майбутнього практичного психолога [Текст] / Г. Д. Суходубова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 269–270.

2011 рік

 • Суходубова, Г. Д.  Вплив ціннісних орієнтацій на формування професіоналізму майбутніх практичних психологів [Текст] / Г. Д. Суходубова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 252–253.
 • Суходубова, Г.  Особистісне ставлення до професійної діяльності майбутнього практичного психолога [Текст] / Г. Суходубова // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця : матеріали II міжвузівської науково-практичної конференції, (1–2 грудня 2011 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики ; [оргкомітет: Ф. М. Лиман, М. В. Каленик, Т. Д. Лукашова та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 67–69.

2009 рік

 • Суходубова, Г. Д.  Ідентичність як психологічний феномен [Текст] / Г. Д. Суходубова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 111.

2008 рік

 • Суходубова, Г. Д.  До питання виховного впливу колективу на формування особистості в педагогічній діяльності А. С. Макаренка [Текст] / Г. Д. Суходубова // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 108–109.
 • Суходубова, Г. Д.  Співвідношення самопізнання та саморозуміння [Текст] / Г. Д. Суходубова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 140–141.

2007 рік

 • Суходубова, Г. Д.  Професійне самовизначення та формування професійної ідентичності майбутніх психологів [Текст] / Г. Д. Суходубова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 139–140.

2006 рік

 • Суходубова, Г. Д.  Деякі питання професійної діяльності шкільного практичного психолога [Текст] / Г. Д. Суходубова // Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференцї, (11–12 квітня 2006 р.) / МОН України, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи МОНУ і АПН, Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації та ін. ; [редкол.: В. В. Бугаєнко, В. Ф. Живодьор, Л. М. Коробка та ін.]. – Суми : [Нота бене], 2006. – С. 107–108.