Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

 • Сулім, Р. А.  Особливості репертуару студентів педагогічних училищ на початковому етапі навчання гри на фортепіано [Текст] / Р. А. Сулім, О. О. Забуга // Творчість П. І. Чайковського в контексті музичної культури України: традиції та сучасність : матеріали Всеукраїнської наукової конференції з нагоди 150-річчя першого візиту П. І. Чайковського в Україну, (15–17 травня 2014 року, Суми-Тростянець) / [редкол.: Л. Г. Тарапата-Більченко, Г. В. Алексєєва, О. А. Антонець та ін.]. – Суми ; Тростянець : [ТОВ ВПП "Фабрика друку"], 2014. – С. 109–116.
 • Сулім, Р. А.  Теоретико-методичні аспекти формування навичок читання нот з аркуша у майбутніх вчителів музичного мистецтва [Текст] / Р. А. Сулім, А. В. Сайко // Творчість П. І. Чайковського в контексті музичної культури України: традиції та сучасність : матеріали Всеукраїнської наукової конференції з нагоди 150-річчя першого візиту П. І. Чайковського в Україну, (15–17 травня 2014 року, Суми-Тростянець) / [редкол.: Л. Г. Тарапата-Більченко, Г. В. Алексєєва, О. А. Антонець та ін.]. – Суми ; Тростянець : [ТОВ ВПП "Фабрика друку"], 2014. – С. 117–125.

2013 рік

 • Сулім, Р.  Відтворення образів добра і зла у фортепіанному альбомі Жанни Колодуб "Снігова королева" [Текст] / Р. Сулім // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського ; Центр музичної україністики ; [редкол.: В. І. Рожок, Н. О. Герасимова-Персидська, С. Й. Грица та ін. – К. : [НМАУ ім. П. І. Чайковського], 2013. – Вип. 39. – С. 223–241.

2012 рік

 • Сулім, Р. А.  Казковий світ Г. К. Андерсена в музичній інтерпретації Жанни Колодуб [Текст] / Р. А. Сулім // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 150.
 • Сулім, Р.  Фортепіанні концерти Жанни Колодуб в інтерпретації українських виконавців [Текст] / Р. Сулім // Митець і його творчість у просторі сучасної культури : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 7–8 червня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ" ; [редкол.: А. О. Васюріна, О. Ю. Енська, С. П. Зуєв та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 94–97.

2011 рік

 • Сулім, Р. А.  Творча діяльність Жанни Колодуб на ниві сучасної музичної культури та освіти України [Текст] / Р. А. Сулім // Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін : матеріали Всеукраїнської відкритої науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті А. Ф. Кречківського / М-во освіти і науки, сім'ї, молоді та спорту ; М-во культури України ; [редкол.: М. К. Дмитренко, О. В. Михайличенко, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : [Вінніченко М. Д. ], [2011]. – С. 67–71.

2010 рік

 • Сулім, Р. А.  Фридерик Шопен і формування української фортепіанної школи [Текст] / Р. А. Сулім // Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. – 2010. – № 4 (9). – С. 49–60.

2009 рік

 • Сулім, Р. А.  Концертні та конкурсні виступи як невід'ємна частина професійної підготовки музикантів різних рівнів [Текст] / Р. А. Сулім // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 31.
 • Сулім, Р. А.  "Музична академія – мій дім..." [Текст] : [до ювілею Ж. Ю. Колодуб – народної артистки України, заслуженого діяча мистецтв] / Р. А. Сулім // Часопис Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського. – 2009. – № 4 (5). – С. 191–202.

2008 рік

 • Сулім, Р. А.  Пам'яті вчителя музики [Текст] : узагальнення результатів педагогічної діяльності викладача фортепіано Г. Й. Недайхліб / Р. М. Сулім // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 35.

2007 рік

 • Сулім, Р.  Поляки з українським серцем [Текст] / Р. Сулім // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 39–40.