Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Сумченко, С. В.  Конвергентні технології: філософські аспекти осмислення [Текст] / С. В. Сумченко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 1 (15). – С. 91–99.
 • Сумченко, С. В.  Наукомістке майбутнє планетарної цивілізації: філософсько-методологічний аналіз [Текст] : монографія / С. В. Сумченко ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – 199 с. 

2016 рік

 • Сумченко, С. В.  NBICS-комплекс: філософські аспекти осмислення [Текст] / С. В. Сумченко // Наукові абриси III тисячоліття, індустрія хай-тек та проблеми інноваційної освіти в умовах крос-культурних взаємодій : тези виступів учасників Міжнародної наукової конференції, (17–18 червня 2016 р.) / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національна академія наук України та ін. ; [редкол.: М. В. Попович, В. І. Шейко, В. С. Лук'янець та ін. ; ред.-упоряд. С. С. Дєнєжніков ; за ред. проф. В. О. Цикіна]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 63–65.
 • Сумченко, С. В.  Сучасна наука: стан та перспективи розвитку [Текст] / С. В. Сумченко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 1/2 (13/14). – С. 12–21.

2015 рік

 • Сумченко, С. В.  Вказівки до проведення семінарських занять з філософії [Текст] : для студентів історичного факультету денної форми навчання / С. В. Сумченко ; МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 47 с. 
 • Сумченко, С. В.  Філософські та світоглядні проблеми практичного застосування NBIC-технологій [Текст] / С. В. Сумченко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (11). – С. 3–11.

2014 рік

 • Сумченко, С. В.  Наука та високі наукомісткі технології ХХІ ст. – детермінуючі чинники майбутнього планетарної цивілізації [Текст] / С. В. Сумченко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (10). – С. 170–178.
 • Сумченко, С. В.  Проблема трансформації природи людини шляхом застосування високих наукомістких технологій [Текст] / С. В. Сумченко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (9). – С. 83–91.

2013 рік

 • Сумченко, С. В.  Високі наукомісткі технології у суспільстві ризику: методологічний аспект [Текст] / С. В. Сумченко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – №1 (7). – С. 245–253.
 • Сумченко, С. В.  Проблема філософського осмислення критеріїв суспільного прогресу [Текст] / С. В. Сумченко // Історико-філософські читання молодих учених : II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, (25 квітня 2013 року, м. Суми) / МОН України ; Державний архів Сумської області ; Сумський обласний краєзнавчий музей ; Обл. історичний клуб ім. О. Булатовича ; [редкол.: А. В. Гончаренко, О. М. Кравченко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 243–246.
 • Сумченко, С. В.  Проблема філософського осмислення технологічного критерію суспільного прогресу [Текст] / С. В. Сумченко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2 (8). – С. 103–111.
 • Сумченко, С. В.  Філософська інтерпретація критеріїв суспільного прогресу [Текст] / С. В. Сумченко // Практична філософія. – 2013. – № 3. – С. 22–27.