Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

  • Сушко-Безденежних, М. Г.  Потенціал курсу "Основи лінгвістичного дискурс-аналізу" в професійній підготовці студентів-філологів [Текст] / М. Г. Сушко-Безденежних // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 6 (40). – С. 439–446.

2011 рік

  • Сушко-Безденежних, М. Г.  Stilistik des Deutschen [Текст] = Стилістика німецької мови : курс лекцій зі стилістики німецької мови для студ. факультетів іноз. мов педагогічних ВНЗ : навч. посібник / М. Г. Сушко-Безденежних ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 118 с.

2009 рік

  • Сушко-Безденежних, М. Г.  Динаміка обсягу законодавчої інформації в конституційному дискурсі Німеччини [Текст] / М. Г. Сушко-Безденежних // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 87–88.

2008 рік

  • Сушко-Безденежних, М. Г.  Реалізація типових комунікативних стратегій офіційно-ділового спілкування в конституційнному дискурсі Німеччини [Текст] / М. Г. Сушко-Безденежних // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 106.

2007 рік

  • Сушко-Безденежних, М. І.  Засади виокремлення конституційного дискурсу Німеччини як різновиду комунікації в сфері права [Текст] / М. І. Сушко-Безденежних // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 119.

2002 рік

  • Сушко-Безденежних, М. Г.  Стилістичне значення і стилістичне забарвлення в семантичній структурі мовних одиниць [Текст] / М. Г. Сушко-Безденежних // Філологічні науки : ювілейний збірник наук. праць, присвячений 40-річчю факультету іноземних мов / редкол.: П. І. Білоусенко, Л. М. Гаврило, Л. М. Горболіс та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2002. – С. 123–130.