Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

  • What newspapers publish [Текст] = Розвиваємо навички роботи з газетою : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н. Л. Голубкова, А. М. Коваленко, О. А. Свердленко, Л. А. Спаська ; МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 115 с. 

2009 рік

  • Хекало, М. О.  Лінгвостилістичні засоби створення емотивності й експресивності сучасних англомовних друкованих засобах масової інформації [Текст] / М. О. Хекало, О. А. Свердленко // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Л. М. Горболіс, В. В. Герман, П. І. Білоусенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 405–410.

2008 рік

  • Свердленко, О. А.  Лінгвокультурологічний аспект у викладанні англійської мови студентам молодших курсів факультетів іноземних мов [Текст] / О. А. Свердленко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 127–128.

2002 рік

  • Маслова, Л. К.  Education: Teachers, pupils, students = Освіта: вчителі, учні, студенти [Текст] : навч. посібник для студ. факультетів інозем. мов пед. вузів та вчителів сер. шк. / Л. К. Маслова, О. А. Свердленко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2002. – 63 с.