Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Міні-футбол – ефективний засіб оптимізації показників фізичного здоров'я студенток вищого педагогічного навчального закладу [Текст] / П. М. Оксьом, В. М. Азаренков, Л. І. Бережна, О. Р. Сидоренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 97–101.

2013 рік

 • Сидоренко, О. Р.  Вивчення мотиваційно-ціннісної спрямованості процесу фізичного виховання в педагогічному ВНЗ [Текст] / О. Р. Сидоренко, І. О. Павленко, В. М. Азаренков // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 213–217.

2012 рік

 • Азаренков, В. М.  Спосіб життя та стан здоров'я студентів вищих навчальних закладів [Текст] / В. М. Азаренков, В. Г. Тверезовський, О. Р. Сидоренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 268–272.

2010 рік

 • Фізичне виховання у контексті козацької педагогіки [Текст] : навч.-метод. посібник / В. Г. Тверезовський, А. І. Шматкова, О. Р. Сидоренко, В. Г. Бабич. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 158 с.

2009 рік

 • Сидоренко, О. Р.  Оздоровчі заняття у спеціальних медичних групах зі студентами педагогічного ВНЗ засобами дихальних вправ [Текст] / О. Р. Сидоренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 265–266.

2008 рік

 • Сидоренко, О. Р.  Використання систем дихання у оздоровленні студентів [Текст] / О. Р. Сидоренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 291.

2007 рік

 • Аналіз стану фізичного виховання та спортивного вдосконалення студентів ВНЗ м. Суми та Сумської області [Текст] / Л. І. Бережна, І. Л. Осіпова, А. І. Скачек, О. Р. Сидоренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VII Всеукр. студ. наук.-практ. конф., (19–20 квітня 2007 р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 12–18.
 • Криводуд, Т. Є.  Історія козацтва [Текст] / Т. Є. Криводуд, О. Р. Сидоренко, Н. Д. Шошура // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської області, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумський обл. архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 51–56.
 • Комплекси вправ при порушеннях опорно-рухового апарату [Текст] : метод. рекомендації до вивчення курсу фізичного виховання для студ. вищ. навч. закладів / Л. О. Прийменко, О. Р. Сидоренко, Л. І. Бережна, А. О. Титович. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 54 с.
 • Сидоренко, О. Р.  Мотивація до рухової активності студентів-першокурсників спеціальної медичної групи факультету педагогіки та практичної психології [Текст] / О. Р. Сидоренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 305–306.
 • Сидоренко, О. Р.  Рухливі ігри в історії та культурі українського народу [Текст] / О. Р. Сидоренко, І. Ф. Востоцька, І. Л. Осіпова // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської області, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумський обл. архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 335–340.

2004 рік

 • Казки та ігри у розвитку дитини [Текст] : метод. посібник / О. Р. Сидоренко, А. І. Шматкова, І. Ф. Востоцька, І. Л. Осіпова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 79 с.