Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

 • Силка, А. А.  Динаміка категорії назв осіб в лексиці української та російської мов: інтеграційні та диференційні та диференційні процеси [Текст] / А. А. Силка // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 11–12.

2011 рік

 • Силка, А. А.  Використання посібника "Від звука до тексту" у фаховій підготовці майбутніх вчителів-словесників [Текст] / А. А. Силка // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 14.
 • Силка, А. А.  Сучасні тенденції родової диференціації невідмінюваних іменників - назв істот [Текст] / А. А. Силка // Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 171–184.

2010 рік

 • Силка, А.  Односкладні речення [Текст] / А. Силка // Дивослово. – 2010. – № 5. – С. 17–19.

2008 рік

 • Силка, А. А.  Вивчення української і російської лексики у зіставному аспекті [Текст] / А. А. Силка // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 186.
 • Силка, А. А.  Практикум із синтаксису складного речення [Текст] : збірник тестових і контр. завдань для студ. філол. ф-тів / А. А. Силка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 140 с.

2007 рік

 • Силка, А. А.  Практикум із синтаксису простого речення [Текст] : збірник тестових і контрольних завдань: навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / А. А. Силка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 183 с.
 • Силка, А. А.  Словоскладання як продуктивний спосіб творення іменників-неологізмів [Текст] / А. А. Силка // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 183–184.
 • Силка, А. А.  Фоностилістичні особливості поезії Н. Гавриленко [Текст] / А. А. Силка, Н. А. Пилипенко // Філологічні науки : збірник наукових праць / МОН України ; редкол.: В. В. Герман, П. І. Білоусенко, Ю. А. Зацний та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2. – С. 87–96.

2005 рік

 • Тестовые и контрольные задания по современному русскому языку [Текст] : учеб. пособие для студ. филол. ф-тов. Ч. 3 : Синтаксис, пунктуация / И. И. Пахненко, А. А. Силка, С. Г. Телетова, Л. Б. Фомина, Н. А. Хомула ; под ред. Л. Б. Фоминой. – Сумы : СумГПУ им. А. С. Макаренко, 2005. – 246 с.

2003 рік

 • Силка, А. А.  Практикум із синтаксису складного речення [Текст] : зб. тестових і контрольних завдань для студ. філол. ф-тів / А. А. Силка. – Суми : СумДПУ, 2003. – 79 с.