Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Сюткін, С. І.  Суспільно-географічні аспекти вивчення рекреаційного природокористування [Текст] / С. І. Сюткін // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, С. І. Сюткін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – Вип. 8 : Географічні науки. – С. 174–178.

2016 рік

 • Сюткін, С. І.  Культурно-історичні рекреаційні ресурси Сумської області [Текст] / С. І. Сюткін, А. О. Кравченко // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (24–25 березня 2016 р., м. Суми) / МОН України, Сумська обл. держ. адміністрація, Сумська обл. рада ; Укр. ін-т національної пам'яті та ін. ; [за ред. В. С. Бугрія]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2016]. – Ч. 2. – С. 135–137.
 • Сюткін, С. І.  Сучасна географія і класифікація наук [Текст] / С. І. Сюткін // Актуальні проблеми сучасної географічної науки та освіти : збірник матеріалів круглого столу, (7 жовтня, Суми) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства ; упоряд. А. О. Корнус. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2016. – С. 3–5.

2015 рік

 • Авраменко, В. В.  Особливості дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України залежно від рівня соціально-економічного розвитку регіонів та їх туристичної спрямованості [Текст] / В. В. Авраменко, С. І. Сюткін // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Вип. 6 : Географічні науки. – С. 158-169.
 • Скороход, С. П.  Просторовий аналіз в суспільній географії [Текст] / С. П. Скороход, С. І. Сюткін // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Вип. 6 : Географічні науки. – С. 93–97.
 • Авраменко, В. В.  Суспільно-географічне дослідження екологічного впливу автомобільного транспорту на довкілля [Текст] / В. В. Авраменко, С. І. Сюткін // Актуальні проблеми дослідження довкілля : VI Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 150-річчю з дня народження академіка Г. М. Висоцького, (20–22 травня 2015 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 134–139.
 • Отич, Л. В.  Територіальні відмінності якості життя населення Сумської області [Текст] / Л. В. Отич, С. І. Сюткін // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Вип. 6 : Географічні науки. – С. 186–193.

2014 рік

 • Сюткін, С. І.  Гендерний портрет Сумщини [Текст] / С. І. Сюткін, О. О. Панова // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, С. І. Сюткін та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Вип. 5 : Географічні науки. – С. 74–79.
 • Лугова, А. С.  Суспільно-географічне дослідження ринку праці Сумської області [Текст] / А. С. Лугова, С. І. Сюткін // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, С. І. Сюткін та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Вип. 5 : Географічні науки. – С. 80–84.

2013 рік

 • Скороход, С. П.  Геодемографічні процеси в Сумській області (1989–2012 рр.) [Текст] / С. П. Скороход, С. І. Сюткін // Актуальні проблеми дослідження довкілля : V Міжнародна наукова конференція, (23–25 травня 2013 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 84–88.
 • Скороход, С. П.  Геодемографічні установки студентської молоді Сумської області [Текст] / С. П. Скороход, С. І. Сюткін // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 4. – С. 81–83.
 • Сюткін, С. І.  Електоральна географія в Україні [Текст] : [електоральна географія як складова політичної географії; досліджуються методи "виборної інженерії"; географія впливу політичних партій] / С. І. Сюткін, Л. С. Макаренко // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – Вип. 4. – С. 63–69.

2012 рік

 • Сюткін, С. І.  Категорія "Економіко-географічне положення" в сучасній суспільній географії [Текст] / С. І. Сюткін // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 109–110.
 • Сюткін, С. І.  Об'єктивно-предметне поле та ключові терміни і поняття рекреаційної географії [Текст] / С. І. Сюткін // Стан і перспективи сучасного туризму : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 22–23 листопада 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [редкол.: І. О. Калініченко, В. А. Косяк, М. М. Ксенофонтова та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2012. – С. 80–83.
 • Сюткін, С. І.  Сучасний стан адміністративно-територіального устрою України та шляхи його вдосконалення [Текст] / С. І. Сюткін, С. М. Теліцький // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки, молоді та спорту, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 3 : Географічні науки. – С. 154–162.

2011 рік

 • Сюткін, С. І.  Модель територіальної структури господарства Африканських країн [Текст] / С. І. Сюткін // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, С. І. Сюткін, М. О. Барановський та ін.]. – Суми : [Вінніченко М. Д .], 2011. – Вип. 2 : Географічні науки. – С. 83–88.
 • Сюткін, С. І.  Образи території в географії [Текст] / С. І. Сюткін // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 120–121.

2010 рік

 • Сюткін, С. І.  Політична карта світу як супероб'єкт політичної географії [Текст] / С. І. Сюткін // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : збірник наукових праць / [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, В. О. Цикін та ін.]. – Суми : [СВС Панасенко І. М., друк-ФОП Ляпощенко Л. Г.], 2010. – Вип. 1 : Географічні науки. – С. 82–87.
 • Сташко, Я. С.  Типізація столиць країн світу [Текст] / Я. С. Сташко, С. І. Сюткін // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка : збірник наукових праць / [редкол.: Б. М. Нешатаєв, А. О. Корнус, В. О. Цикін та ін.]. – Суми : [СВС Панасенко І. М., друк-ФОП Ляпощенко Л. Г.], 2010. – Вип. 1 : Географічні науки. – С. 102–106.

2009 рік

 • Сюткін, С. І.  Розвиток районного підходу в соціально-економічній географії [Текст] / С. І. Сюткін // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 194–195.
 • Сюткін, С. І.  Типізація проблем природокористування [Текст] / С. І. Сюткін // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / [Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 48–56.

2008 рік

 • Леонтьєва, Г.  Здобутки, потенціал, перспективи [Текст] : [Сумщина] / Г. Леонтьєва, С. Сюткін // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2008. – № 6/8, лютий. – С. 36–48. – (Тематичний випуск).
 • Сюткін, С. І.  Формаційний та цивілізаційний підходи в дослідженнях природокористування [Текст] / С. І. Сюткін // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 83–88.
 • Сюткін, С. І.  Цивілізаційний і формаційний підходи у вивченні політичної карти світу [Текст] / С. І. Сюткін // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 228–229.

2007 рік

 • Сюткін, С. І.  Від концепції меж зростання до теорії сталого розвитку [Текст] / С. І. Сюткін // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 252–253.
 • Сюткін, С. І.  Карпатсько-Подільський маршрут дальньої комплексної практики [Текст] : метод. рекомендації для студ. пед. інститутів та університетів / С. І. Сюткін. – Суми : Медіа Інформ, 2007. – 38 с.
 • Сюткін, С. І.  Рекреаційна географія [Текст] : навчальний посібник / С. І. Сюткін, Г. Г. Леонтьєва. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007.

2005 рік

 • Сюткін, С. І.  Географія і екологія: суспільно-географічний погляд [Текст] / С. І. Сюткін // Екологія і раціональне природокористування. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 3–9.
 • Сюткін, С. І.  Функції сільської місцевості [Текст] / С. І. Сюткін, Т. М. Яловенко // Екологія і раціональне природокористування : наукові записки Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: С. І. Сюткін, А. О. Корнус, Б. М. Нешатаєв та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2005. – С. 54–57.

2004 рік

 • Сюткін, С. І.  Економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни. Книга-зошит [Текст] : навч. посібник / С. І. Сюткін, Г. Г. Леонтьєва. – Суми : Університетська книга, 2004. – 248 с. – [Гриф МОН України, лист №14/18.2-562 від 19. 03. 03].
 • Сюткін, С. І.  Економічна і соціальна географія. Тести [Текст] / С. І. Сюткін, В. А. Грек, Г. Г. Леонтьєва. – Суми : Нота бене, 2004. – 118 с.

2003 рік

 • Сюткін, С. І.  Економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни [Текст] : навч. посібник / С. І. Сюткін, Г. Г. Леонтьєва. – Суми : Університська книга, 2003. – 248 с.

2002 рік

 • Сюткін, С. І.  Географія населення [Текст] : курс лекцій для студ. природничо-географічних факультетів пед. ін-в та ун-в / С. І. Сюткін. – Суми : СумДПУ, 2002. – 80 с.