Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

  • Тарапата-Бильченко, Л. Г.  С. Прокофьев и Дм. Шостакович: пути самоактуализации художника в пространстве культуры "Два" [Текст] / Л. Г. Тарапата-Бильченко // Творчість С. Прокоф'єва і Дм. Шостаковича в контексті музичної культури України: традиції та сучасність : збірник наукових статей за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції, (1–2 грудня 2016 р., м. Суми) / [редкол.: В. Ю. Панасюк, О. Ю. Енська, О. К. Зав'ялова та ін.]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2017]. – С. 162–173.

2016 рік

  • Калиниченко, І. О.  Психофізіологічні аспекти сценічного хвилювання та передстартового стану [Текст] / І. О. Калиниченко, Л. Г. Тарапата-Більченко, С. П. Зуєв // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології, Лабораторія методології практичної психології ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 335–340.

2014 рік

  • Тарапата-Більченко, Л. Г.  Зміст музично-інструментальної підготовки педагога-хореографа [Текст] / Л. Г. Тарапата-Більченко // Актуальні питання мистецької освіти та виховання : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Єременко, А. Єремус-Левандовська та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Вип. 1/2 (3/4). – С. 183–192.

2012 рік

  • Тарапата-Бильченко, Л.  Аксиологический лабиринт современного культурного пространства [Текст] / Л. Тарапата-Бильченко // Митець і його творчість у просторі сучасної культури : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 7–8 червня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; ДВНЗ "Українська академія банківської справи НБУ" ; [редкол.: А. О. Васюріна, О. Ю. Енська, С. П. Зуєв та ін. ]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 20–23.

2011 рік

  • Тарапата-Більченко, Л.  Педагогічний азимут та світоглядні горизонти філософії музики [Текст] / Л. Тарапата-Більченко // Філософія освіти. – 2011. – № 1/2 (10). – С. 390–398.

2010 рік

  • Тарапата-Більченко, Л. Г.  Музично-космологічна ідея у просторі сучасної музично-педагогічної освіти [Текст] / Л. Г. Тарапата-Більченко // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 181–184.

2009 рік

  • Тарапата-Більченко, Л. Г.  Музика як засіб оптимізації психосоматичного стану людини: філософсько-культурологічний аспект [Текст] / Л. Г. Тарапата-Більченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 28–29.

2007 рік

  • Тарапата-Більченко, Л. Г.  Особливості впровадження кредитно-модульної системи в практику викладання музично-інструментальних дисциплін [Текст] / Л. Г. Тарапата-Більченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 37–38.

2004 рік

  • Тарапата-Більченко, Л. Г.  Філософія музики [Текст] : навчальний посібник для студентів та магістрантів ф-ту мистецтв / Л. Г. Тарапата-Більченко. – Суми : СумДПУ, 2004. – 75 с.