Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Тарасова, Т. Б.  Психологія навчального процесу в сучасному ВНЗ: від взаємодії до сумісної діяльності [Текст] / Т. Б. Тарасова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2017 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Сумська обл. держ. адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Т. М. Дегтяренко, С. Б. Кузікова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – С. 150–152.

2016 рік

 • Тарасова, Т. Б.  Вікові кризи розвитку особистості: продуктивне проживання та психологічна просвіта [Текст] / Т. Б. Тарасова // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології, Лабораторія методології практичної психології ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 201–206.
 • Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток [Текст] : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [колектив авторів: І. Г. Баранюк, В. О. Бедлінський, О. І. Бедлінський та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 299 с.
 • Тарасова, Т. Б.  Психологічна просвіта викладачів - умова інноваційного розвитку вищої школи [Текст] / Т. Б. Тарасова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції, (06–07 квітня 2016 року, м. Суми) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – Т. 1. – С. 248–251.
 • Тарасова, Т. Б.  Становлення професійної культури педагога засобами психологічної просвіти [Текст] / Т. Б. Тарасова // Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [колектив авторів: І. Г. Баранюк, В. О. Бедлінський, О. І. Бедлінський та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 193–210.

2015 рік

 • Тарасова, Т. Б.  Психологічна просвіта батьків в контексті соціальної підтримки сім'ї та родини [Текст] / Т. Б. Тарасова // Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 листопада 2015 року, м. Суми / МОН України, Сумська обласна державна адміністрація, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка та ін. ; [редкол.: Г. М. Бевз, Ю. А. Картава, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – С. 81–83.
 • Тарасова, Т. Б.  Психологічне здоров'я молодших школярів в контексті еколого-валеологічного виховання [Текст] / Т. Б. Тарасова // Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі : матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (9–10 грудня 2015 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Управління освіти і науки Сумської обл. державної адміністрації та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. С. Тарасенко, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 66–71.
 • Тарасова, Т. Б.  Психологічні проблеми контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах інноваційного розвитку вищої освіти [Текст] / Т. Б. Тарасова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 379–383.
 • Тарасова, Т. Б.  Психологічні умови досягнення студентами вищого навчального закладу творчого рівня навчально-професійної діяльності [Текст] / Т. Б. Тарасова // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ* плюс - 2015" : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – Ч. 3. – С. 110–112.
 • Тарасова, Т. Б.  Стресостійкість особистості в системі цільових орієнтацій психологічної просвіти [Текст] / Т. Б. Тарасова // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 230–232.

2014 рік

 • Тарасова, Т. Б.  Проблема типологии личности педагога и его профессионально-творческой самореализации [Текст] / Т. Б. Тарасова // Евристична освіта у суспільстві нових соціальних та особистісних цінностей : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (13–14 листопада, м. Суми) / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. держ. адміністрації, Ін-т пед. освіти та освіти дорослих НАПН України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – [Суми] : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2014]. – С. 193–197.
 • Тарасова, Т. Б.  Психологічна просвіта - шлях до психологічної культури особистості [Текст] / Т. Б. Тарасова // Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : монографія / Є. В. Анохін, В. О. Бедлінський, О. І. Бедлінський, М. Й. Боришевський ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. Г. Є. Улунова]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – С. 155–174.
 • Тарасова, Т. Б.  Психолого-педагогічні проблеми інформаційно-комунікативних технологій навчання [Текст] / Т. Б. Тарасова // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс - 2014" : матеріали міжнародної дистанційної науково-методичної конференції, (20–21 березня 2014 р.) : у 3-х ч. / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [програмний комітет: М. І. Бурда, В. Г. Бевз, М. Гарднер та ін.]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – Ч. 3. – С. 56–58.
 • Тарасова, Т. Б.  Творчий стиль викладання як чинник інноваційного розвитку вищої освіти [Текст] / Т. Б. Тарасова // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (4–5 березня 2014 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 296–298.

2013 рік

 

 • Кішінець, Ю. В.  А. С. Макаренко про завдання виховання та прояви агресивності у сучасних підлітків [Текст] / Ю. В. Кішінець, Т. Б. Тарасова // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка, Сумська обл. державна адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 165–167.
 • Єрофеєва, К. І.  А. С. Макаренко про особистість учителя та проблема емоційного вигорання майбутніх педагогів [Текст] : [досліджено 144 студенти-магістранти 6 курсу СумДПУ з використанням методик Бойко В. В. та Рукавішникова О. О.] / К. І. Єрофеєва, Т. Б. Тарасова // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка, Сумська обл. державна адміністрація, Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 163–165.
 • Тарасова, Т. Б.  А. С. Макаренко та проблеми сучасної психології [Текст] / Т. Б. Тарасова // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 184–186.
 • Кішінець, Ю. В.  Агресивна поведінка у підлітковому віці [Текст] / Ю. В. Кішінець, Т. Б. Тарасова // Психологічна культура у становленні особистості як суб'єкта життєдіяльності : матеріали II регіонального семінару з міжнародною участю, (19 квітня 2013 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Л. С. Левченко та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 37–39.
 • Тарасова, Т. Б.  Міжпредметні зв'язки у психологічній просвіті [Текст] / Т. Б. Тарасова // Психологічна просвіта у навчальному закладі: сутність, проблеми, перспективи : матеріали регіонального семінару з міжнародною участю, 31 жовтня 2013 р., м. Суми / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. психології, Державний вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи НБУ" та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко, Т. Б. Тарасова]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – С. 44–54.
 • Тарасова, Т. Б.  Психологічна просвіта [Текст] : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т. Б. Тарасова. – Суми : Університетська книга, 2013. – 461 с. – [Гриф МОН України, лист №1/11-8124 від 13.05.2013].
 • Тарасова, Т. Б.  Психологічне здоров'я та психологічна культура особистості [Текст] / Т. Б. Тарасова // Психологічна культура у становленні особистості як суб'єкта життєдіяльності : матеріали II регіонального семінару з міжнародною участю, (19 квітня 2013 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Л. С. Левченко та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 77–87. 
 • Єрофєева, К. І.  Синдром емоційного вигорання майбутніх педагогів [Текст] / К. І. Єрофєева, Т. Б. Тарасова // Психологічна культура у становленні особистості як суб'єкта життєдіяльності : матеріали II регіонального семінару з міжнародною участю, (19 квітня 2013 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Л. С. Левченко та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 29–31.
 • Тарасова, Т. Б.  Теоретико-методологічні засади психологічної просвіти як напряму діяльності практичних психологів та соціальних педагогів [Текст] / Т. Б. Тарасова // Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. М. Полякової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 282–298.

2012 рік

 • Науково-педагогічна практика магістрантів у вищих навчальних закладах [Текст] / А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, М. П. Кононенко, О. В. Листопад, Т. Б. Тарасова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [наук. ред. А. А. Сбруєва]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 115 с. 
 • Тарасова, Т. Б.  Проблеми управління сучасним навчально-виховним процесом [Текст] / Т. Б. Тарасова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 270–271.
 • Тарасова, Т. Б.  Психолого-педагогічні основи стратегії інноваційного навчання [Текст] / Т. Б. Тарасова // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25–26 жовтня 2012 року / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Управління освіти і науки Сумської обл. держ. адміністрації ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. М. Семеног, Н. В. Гузій та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – С. 20–23.
 • Тарасов, Л. В.  Стратегія мислення і процес навчання природничо-математичним дисциплінам [Текст] / Л. В. Тарасов, Т. Б. Тарасова // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ*плюс – 2012" : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції : у 3-х ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія"ТОВ, 2012. – Ч. 2. – С. 132–134.

2011 рік

 • Шмонова, Я. В.  Дитяче свято в контексті формування особистості [Текст] / Я. В. Шмонова, Т. Б. Тарасова // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А.Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 185–187.
 • Тарасова, Т. Б.  Психологічна освіта в формуванні психологічної культури школярів [Текст] / Т. Б. Тарасова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 253.

2009 рік

 • Тарасова, Т. Б.  Психологічні аспекти профілізації навчання [Текст] / Т. Б. Тарасова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 113.

2008 рік

 • Тарасова, Т. Б.  Необхідність зміни стратегії навчання в загальноосвітній школі [Текст] / Т. Б. Тарасова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 138–139.
 • Гончаренко, В. Н.  Профилизация обучения и технология "Экология и развитие" [Текст] : [инновации педагогические] / В. Н. Гончаренко, Л. В. Тарасов, Т. Б. Тарасова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Ч. 1]. – С. 57–64.
 • Гальцова, С. В.  Психологическая составляющая готовности будущих педагогов к индивидуализации процесса обучения [Текст] / С. В. Гальцова, Т. Б. Тарасова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Ч. 2]. – С. 383–391.
 • Тарасова, Т. Б.  Стан та перспективи розвитку технології "Екологія та розвиток" і регіонального експерименту по її впровадженню [Текст] / Т. Б. Тарасова // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2008 р., м. Суми / редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова. І. А. Медведєв та ін. – Суми : Університетська книга, 2008. – С. 410–411.

2007 рік

 • Тарасова, Т. Б.  Деякі особливості навчальної мотивації молодших школярів [Текст] / Т. Б. Тарасова, Н. Кукуєва // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 134.

2006 рік

 • Тарасов, Л.  О потенциале саморазвития ребенка и возможностях повышения уровня обучения математике в начальных классах [Текст] / Л. Тарасов, Т. Тарасова // Філософія освіти. – 2006. – № 3 (5). – С. 281–290.
 • Тарасова, Т. Б.  Психологічна освіта як напрямок роботи психологічної служби [Текст] / Т. Б. Тарасова // Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (11–12 квітня 2006 р.) / МОН України, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи МОНУ і АПН, Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації та ін. ; [редкол.: В. В. Бугаєнко, В. Ф. Живодьор, Л. М. Коробка та ін.]. – Суми : [Нота бене], 2006. – С. 109–111.
 • Тарасов, Л. В.  Философия, психология, методика в контексте инновационной технологии "Экология и развитие" [Текст] / Л. В. Тарасов, Т. Б. Тарасова // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р. / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т вищої освіти АПН України ; Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти та ін. ; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2006. – Ч. 1. – С. 58–61.

2005 рік

 • Тарасов, Л. В.  Осітня технологія "Екологія та розвиток": три роки впровадження на Сумщині [Текст] / Л. В. Тарасов, Н. В. Кочубей, Т. Б. Тарасова // Педагогічна Сумщина. – 2005. – № 4. – С. 22–27.
 • Тарасов, Л. В.  Я – людина. Людина красива [Текст] : [книга-зошит] : 1 клас / Л. В. Тарасов, Т. Б. Тарасова. – Суми : Університетська книга, 2005. – 155 с. : іл. – ISBN 966-680-10207.
 • Тарасов, Л. В.  Я – людина. Створи себе: Анатомія і фізіологія [Текст] : [книга-зошит] : 2 клас / Л. В. Тарасов, Т. Б. Тарасова. – Суми : Університетська книга, 2005. – 122 с. : іл. – ISBN 966-680-047-0.
 • Тарасов, Л. В.  Я – людина. Створи себе: Психологія [Текст] : [книга-зошит] : 3 клас / Л. В. Тарасов, Т. Б. Тарасова. – Суми : Університетська книга, 2005. – 175 с. : іл. – ISBN 966-680-227-9.

2004 рік

 • Тарасова, Т. Б.  Психологічні особливості студентства [Текст] : [навч.-метод. посібник для магістрантів] / Т. Б. Тарасова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2004. – 47 с.