Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Томенко, О. А.  Фізичне виховання у США [Текст] : (XX–XXI століття) / О. А. Томенко, В. С. Сіренко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 травня 2017 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури, Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Т. 2. – С. 85–88.
 • Томенко, О. А.  Шляхи попередження шкільного травматизму у школярів молодших класів [Текст] / О. А. Томенко, С. О. Мальованик // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 травня 2017 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. педагогічний ун-т імені А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури, Управління молоді та спорту Сумської обласної держ. адміністрації та ін. ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2017. – Т. 2. – С. 41–45.

2016 рік

 • Томенко, О.  Особливості освітньої діяльності спортивного комітету України [Текст] / О. Томенко, А. Красілов // Спортивний вісник Придніпров'я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний ін-т фізичної культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ "Інновація", 2016. – № 3. – С. 222–225.
 • Томенко, О. А.  Особливості та ефективність програм з фізичного виховання в коледжах та університетах США [Текст] / О. А. Томенко, Д. О. Мазний // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 2 (56). – С. 107–114.
 • Приходько, В.  Удосконалення організації та змісту наукових досліджень з фізичної культури і спорту в Україні як важлива передумова їх реформування [Текст] / В. Приходько, О. Томенко, О. Михайличенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 3 (57). – С. 419–429.
 • Томенко, О. А.  Фізкультурна освіта старших дошкільнят: інноваційна технологія [Текст] : монографія / О. А. Томенко, А. Ю. Старченко ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – 153 с. 

2015 рік

 • Томенко, О. А.  Магістерська робота [Текст] : методичні рекомендації для студентів спеціальності 8.01020101 "Фізичне виховання" / О. А. Томенко, Т. О. Лоза ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури, Кафедра теорії і методики фізичної культури. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – 40 с. 
 • Томенко, О. А.  Нормативні основи фізичного виховання молоді в США [Текст] / О. А. Томенко, Д. О. Мазний // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 237–240.
 • Томенко, О. А.  Організаційно-правові основи позашкільних форм фізичної культури [Текст] / О. А. Томенко, А. О. Іщенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 233–236.
 • Томенко, О.  Співвідношення значущості складових організаційно-методичного забезпечення гурткових занять з футболу зі школярами [Текст] / О. Томенко, Д. Деменков // Спортивний вісник Придніпров'я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ "Інновація", 2015. – № 2. – С. 225–229.

2014 рік

 • Обуховський, Д. С.  Використання засобів олімпійської освіти у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл [Текст] / Д. С. Обуховський, О. А. Томенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 року, м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-наук. ін-т фіз. культури ; Упр. молоді та спорту Сумської обл. держ. адміністрації та ін. ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 147–150.
 • Мусіяченко, Є. С.  Зміст і послідовність вивчення техніки вільної боротьби [Текст] / Є. С. Мусіяченко, О. А. Томенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2014. – Т. 2. – С. 352–355.
 • Томенко, О. А.  Оптимізація фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів на основі використання елементів олімпійської освіти [Текст] / О. А. Томенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 1 (35). – С. 387–394.

2012 рік

 • Томенко, О. А.  Теоретико-методологічні основи неспеціальної фізкультурної освіти учнівської молоді [Текст] / О. А. Томенко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 172–173.

2013 рік

 • Старченко, С. О.  Біомеханіка з основами механотерапії [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів Ін-ту фізичної культури / С. О. Старченко, О. А. Томенко ; МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 138 с.
 • Томенко, О.  Взаємозв'язок між рівнем соматичного здоров'я, рухової активності та окремими показниками фізичної культури особистості школярів 8–11 класів [Текст] / О. Томенко // Спортивний вісник Придніпров'я : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ. ін-т фіз. культури і спорту ; [гол. ред. В. Г. Савченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ "Інновація", 2013. – № 2. – С. 53–56.

2010 рік

 • Кібальник, О. Я.  Оздоровчий фітнес. Теорія та методика викладання [Текст] : навч.-метод. посібник для студ. спеціальності 7.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура" / О. Я. Кібальник, О. А. Томенко ; М-во освіти і науки України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 202 с. : іл.

2008 рік

 • Данько, С. О.  Аналіз структури і напрямків діяльності Міжнародної олімпійської академії [Текст] / С. О. Данько, О. А. Томенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 573–578.
 • Томенко, О. А.  Засоби олімпійської освіти у навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл [Текст] / О. А. Томенко, Е. М. Лоскот, С. В. Гвоздецька // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 684–688.
 • Зернов, Є. В.  Особистісно-орієнтована фізична культура студентів вищих навчальних закладів з елементами олімпійської освіти [Текст] / Є. В. Зернов, О. А. Томенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 41–46.

2007 рік

 • Фролова, В. О.  Навчання жінок самообороні в умовах сучасності [Текст] / В. О. Фролова, О. А. Томенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : Матеріали VII Всеукраїнської студ. наук.-практ. конф., (19–20 квітня 2007 р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 192–197.
 • Костюк, В. О.  Формування ціннісного ставлення студентів до фізичної культури [Текст] / В. О. Костюк, О. А. Томенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : Матеріали VII Всеукраїнської студ. наук.-практ. конф., (19–20 квітня 2007 р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 106–110.

2006 рік

 • Кібальник, О. Я.  Особливості розвитку інтересу до занять фізичною культурою підлітків північного та центрального регіонів України [Текст] / О. Я. Кібальник, О. А. Томенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 36–41.
 • Гелих, В. Г.  Розвиток психофізичних якостей кікбоксерів [Текст] / В. Г. Гелих, О. А. Томенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 415–419.
 • Денисенко, О. А.  Розвиток техніко-тактичної майстерності борців греко-римського стилю [Текст] / О. А. Денисенко, О. А. Томенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 415–419.

2005 рік

 • Анякін, М. М.  Удосконалення процесу психологічної підготовки боксерів-початківців [Текст] / М. М. Анякін, О. А. Томенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю факультету фізичної культури, (21–22 квітня 2005 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Григоренко, Л. П. Сергієнко, О. В. Бріжатий та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2005. – С. 294–298.
 • Томенко, О. А.  Фізична культура і спорт як чинники фізичної та соціально-психологічної реабілітації неповносправних [Текст] / О. А. Томенко // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції / [редкол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 137–141.

2002 рік

 • Клівенков, О. Є.  Розвиток психічних якостей юних боксерів на етапі початкової спортивної підготовки [Текст] / О. Є. Клівенков, О. А. Томенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали II Всеукраїнської наук. конф., 25–26 квітня 2002 р. – Суми : СумДПУ, 2002. – С. 105–111.

2001 рік

 • Томенко, О. А.  Навчання плаванню дітей-інвалідів з ушкодженнями опорно-рухового апарату [Текст] : навч.-метод. посібник / О. А. Томенко. – Суми : СумДПУ, 2001. – 78 с.