Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Торяник, В. М.  До питання культури формування, визначення і використання понять [Текст] / В. М. Торяник // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ* плюс - 2015" : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – Ч. 2. – С. 118–119.
 • Бобокало, О. С.  Особливості фенетичної структури популяцій Leptinotarsa decemlineata Say на географічно віддалених територіях Сумської області [Текст] : [колорадський жук] / О. С. Бобокало, В. М. Торяник // Актуальні проблеми дослідження довкілля : VI Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 150-річчю з дня народження академіка Г. М. Висоцького, (20–22 травня 2015 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 66–68.
 • Краснюкова, A. B.  Поширеність вродженої патології серед новонароджених Путивльського району Сумської області [Текст] / A. B. Краснюкова, В. М. Торяник // Актуальні проблеми дослідження довкілля : VI Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 150-річчю з дня народження академіка Г. М. Висоцького, (20–22 травня 2015 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 73–76.

2013 рік

 • Торяник, В. М.  Поширеність вродженої і спадкової патології серед новонароджених м. Шостки і Шосткінського району Сумської області [Текст] / В. М. Торяник // Актуальні проблеми дослідження довкілля : V Міжнародна наукова конференція, (23–25 травня 2013 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 372–376.

2012 рік

 • Торяник, В. М.  Генетика антоціанів та мінливість рослин за забарвленням [Текст] / В. М. Торяник // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 115–116.
 • Торяник, В. М.  Проектна діяльність студентів при вивченні "Основ екології" [Текст] / В. М. Торяник // Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу : матеріали II Всеукраїнської науково-практич. конференції, 21–22 березня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. Н. Чайченко, О. С. Чашечникова, С. Е. Генкал та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 115–116.

2011 рік

 • Торяник, В. М.  Історія генетики в Сумському педуніверситеті [Текст] / В. М. Торяник // Матеріали IX Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю, 24–25 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Держ. архів Сумської обл. ; Історичний факультет ; [редкол.: В. В. Турков, Н. М. Зленко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 316–322.

2010 рік

 • Торяник, В. М.  Поширеність цукрового діабету і типу серед родичів хворих Шосткінського району Сумської області [Текст] / В. М. Торяник // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 57–63.

2009 рік

 • Торяник, В. М.  Морфози та генокопії рослин як тести контролю забруднення довкілля [Текст] / В. М. Торяник // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 198.

2008 рік

 • Торяник, В. М.  Мінливість IQ студентів природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка [Текст] / В. М. Торяник // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 237.

2007 рік

 • Торяник, В. М.  Мінливість IQ студентів природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка [Текст] / В. М. Торяник // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 237.
 • Торяник, В. М.  Поширеність спадкової патології у населення Шосткинського району Сумської області [Текст] / В. М. Торяник // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 240–241.

2004 рік

 • Польський, Б. М.  Основи біології [Текст] : навчальний посібник [для учнів середньої школи]. Кн. 1 : Сутність життя та властивості живого / Б. М. Польський, В. М. Торяник. – Суми : Університська книга, 2004. – 134 с. 

2003 рік

 • Торяник, В. М.  Генетика [Текст] : зб. задач для студ. біологічних спец. вищих навч. закл. / В. М. Торяник. – Суми : СумДПУ, 2003. – 91 с.