Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Товстуха, П. В.  Посилення тиску радянської влади на селянство в період масової колективізації (на прикладі Ямпільського і Шосткинського районів) [Текст] / П. В. Товстуха // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (24–25 березня 2016 р., м. Суми) / МОН України ; Сумська обл. держ. адміністрація, Сумська обл. рада ; Укр. ін-т національної пам'яті та ін. ; [за ред. В. С. Бугрія]. – [Суми] : [ФОП Цьома С. П.], [2016]. – Ч. 2. – С. 138–141.

2013 рік

 • Радько, В. В.  Українські козаки-характерники: міф чи реальність? [Текст] / В. В. Радько, П. В. Товстуха // Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (Суми, 29–30 листопада 2013 р.) / МОН України ; Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури ; Нац. спілка краєзнавців України та ін. ; [редкол.: В. С. Бугрій, В. В. Турков, О. В. Вовк та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Ч. 1. – С. 45–48.

2012 рік

 • Товстуха, П. В.  Висвітлення соціально-економічних перетворень у 1930–1932 рр. на території Шосткинського району на сторінках газети "Заря" [Текст] / П. В. Товстуха // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 58–59.
 • Товстуха, П.  Витоки і вияви більшовицького радикалізму й нетерпимості [Текст] / П. Товстуха // Світогляд – Філософія – Релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН ; [за заг. ред. І. П. Мозгового]. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. – С. 280–288.

2011 рік

 • Товстуха, П. В.  Перший досвід публічної діяльності українських політичних партій в період революції 1905–1907 рр. [Текст] / П. В. Товстуха // Матеріали IX Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції з міжнародною участю, 24–25 листопада 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Держ. архів Сумської обл. ; Історичний факультет ; [редкол.: В. В. Турков, Н. М. Зленко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 84–88.

2009 рік

 • Товстуха, П. В.  Газета "Зоря" як джерело дослідження процесу соціально-економічного розвитку північної Сумщини на початку 30-х років ХХ ст. [Текст] / П. В. Товстуха // Матеріали восьмої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції, 29–30 жовтня 2009 р. / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації, Сумський обл. архів, Сумське обл. історико-краєзнавче т-во "Спадщина" ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 136–140.
 • Товстуха, П. В.  Голодомор на Сумщині в 1932–1933 рр. [Текст] / П. В. Товстуха // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 62–63.
 • Товстуха, П. В.  Особливості здійснення соціалістичних перетворень в галузі сільського господарства в північних районах Сумщини на початку 30-х рр. ХХ ст. [Текст] / П. В. Товстуха // Розвиток наукових досліджень 2009 : матеріали п'ятої Міжнародної науково-практичної конференції, 23–25 листопада 2009 р. / [техн. ред. О. В. Шефер]. – Полтава : ІнтерГрафіка, 2009. – Т. 5. – С. 53–55.

2007 рік

 • Товстуха, П. В.  Колективізація і голодомор 1932–1933 рр. у Північних районах Сумської області [Текст] / П. В. Товстуха // Матеріали сьомої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської області ; СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумський обл. архів ; [редкол.: В. В. Турков, В. С. Бугрій, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2007. – С. 206–210.
 • Товстуха, П. В.  Тактика РСДРП у період революції 1905–1907 рр. [Текст] / П. В. Товстуха // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 66.

2006 рік

 • Товстуха, П. В.  Особлива позиція Г. В. Плеханова під час революції 1905–1907 рр. [Текст] / П. В. Товстуха // Історичні науки : збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: І. П. Мозговий, М. С. Бур'ян, О. Б. Дьомін та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 59–63.

2005 рік

 • Товстуха, П. В.  Вплив агітації і пропаганди лівих політичних партій на розвиток революційних подій на Сумщині в 1905 році [Текст] / П. В. Товстуха // Матеріали шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Упр. освіти і науки Сумської обл. адміністрації ; [редкол.: В. В. Турков, А. В. Гончаренко, Г. І. Корогод та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 133–137.
 • Товстуха, П. В.  Перший досвід парламентаризму українських політичних партій [Текст] : 1905–1907 рр. / П. В. Товстуха // Сумська старовина. – 2005. – XV. – С. 65–70.
 • Борисенко, Ю. А.  Стан сільського господарства в Сумському повіті на початку ХХ століття та діяльність місцевого земства щодо його стабілізації [Текст] / Ю. А. Борисенко, П. В. Товстуха // Матеріали шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України, Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації ; [редкол.: В. В. Турков, А. В. Гончаренко, Г. І. Корогод та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – С. 63–67.