Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2014 рік

  • Тригуб, И. В.  Классическое "pas" на музыку П. И. Чайковского [Текст] / И. В. Тригуб // Творчість П. І. Чайковського в контексті музичної культури України: традиції та сучасність : матеріали Всеукраїнської наукової конференції з нагоди 150-річчя першого візиту П. І. Чайковського в Україну, (15–17 травня 2014 року, Суми-Тростянець) / [редкол.: Л. Г. Тарапата-Більченко, Г. В. Алексєєва, О. А. Антонець та ін.]. – Суми ; Тростянець : [ТОВ ВПП "Фабрика друку"], 2014. – С. 130–132.

2012 рік

  • Тригуб, І. В.  Значення екзерсису в підготовці майбутніх керівників хореографічних колективів [Текст] / І. В. Тригуб, С. В. Тригуб // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 154.

2010 рік

  • Тригуб, І. В.  Гармонізація розвитку школярів засобами хореографії [Текст] / І. В. Тригуб, С. В. Тригуб // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 7 (9). – С. 431–437.
  • Тригуб, І. В.  Гармонійний розвиток школярів засобами хореографії [Текст] / І. В. Тригуб // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 189–190.

2009 рік

  • Тригуб, І. В.  Організаційно-змістові пріоритети фахової підготовки вчителя-хореографа [Текст] / І. В. Тригуб, С. В. Тригуб // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 2. – С. 405–412.

2008 рік

  • Тригуб, І. В.  Розвиток та шанування традицій національної культури в хореографії балетів [Текст] / І. В. Тригуб // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 45–46.

2003 рік

  • Тригуб, И. В.  Теория и методика преподавания искусства балетмейстера [Текст] : комплексная программа по спец. "Учитель хореографии" / И. В. Тригуб, С. В. Тригуб. – Сумы : СумГПУ, 2003. – 26 с.
  • Тригуб, І. В.  Теорія та методика викладання класичного танцю [Текст] : комплексна програма за спец. "Учитель хореографії" / І. В. Тригуб, С. В. Тригуб. – Суми : СумДПУ, 2003. – 30 с.