Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2010 рік

  • Тригуб, І. В.  Гармонізація розвитку школярів засобами хореографії [Текст] / І. В. Тригуб, С. В. Тригуб // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, Г. Ю. Ніколаї, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 7 (9). – С. 431-437.
  • Тригуб, С. В.  Поетапна хореографічна підготовка школярів [Текст] / С. В. Тригуб // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції. Теоретичні та методичні засади розвитку : матеріали II Міжнародної наукової конференції, (28–30 вересня) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: Г. Ю. Ніколаї, О. В. Михайличенко, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 190-191.

2009 рік

  • Тригуб, І. В.  Організаційно-змістові пріоритети фахової підготовки вчителя-хореографа [Текст] / І. В. Тригуб, С. В. Тригуб // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 2. – С. 405-412.

2008 рік

  • Тригуб, С. В.  Святково-обрядова культура українців [Текст] / С. В. Тригуб // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 45.

2003 рік

  • Тригуб, И. В.  Теория и методика преподавания народно-сценического танца [Текст] : комплексная программа по спец. "Учитель хореографии" / И. В. Тригуб, С. В. Тригуб. – Сумы : СумГПУ, 2003. – 26 с.
  • Тригуб, І. В.  Теорія та методика викладання класичного танцю [Текст] : комплексна прогр. за спец. "Учитель хореографії" / І. В. Тригуб, С. В. Тригуб. – Суми : СумДПУ, 2003. – 30 с.