Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Твердохліб, М. М.  Оцінка рівнів фізичної підготовки учнів загальноосвітніх шкіл [Текст] / М. М. Твердохліб, С. В. Дяченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 1. – С. 182–186.

2014 рік

 • Твердохліб, М. М.  Оцінка стану фізичного розвитку дітей шкільного віку в динаміці навчального процесу [Текст] / М. М. Твердохліб, С. В. Дяченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (36). – С. 321–328.
 • Твердохліб, М. М.  Формування здоров'я школярів під впливом фізичної активності [Текст] / М. М. Твердохліб, В. І. Лобанова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 року, м. Суми): у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-наук. ін-т фіз. культури ; Упр. молоді та спорту Сумської обл. держ. адміністрації та ін. ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 273–276.

2013 рік

 • Твердохліб, М. М.  Корекційне значення адаптаційних рухових здібностей дітей з порушенням психічного розвитку [Текст] / М. М. Твердохліб, С. В. Дяченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури ; Управління фіз. культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 428–431.
 • Твердохліб, М. М.  Фізичний розвиток дітей у малокомплектній сільській школі [Текст] / М. М. Твердохліб, В. І. Лобанова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фіз. культури, Управління фіз. культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 1. – С. 431–435.

2012 рік

 • Твердохліб, М. М.  Деякі особливості рухової активності підлітків [Текст] / М. М. Твердохліб // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 191–192.
 • Твердохліб, М. М.  Дитячий травматизм і його профілактика засобами фізичного виховання [Текст] / М. М. Твердохліб, С. В. Дяченко, В. І. Лобанова // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (19–20 квітня 2012 року, Суми) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2012. – Т. 1. – С. 398–402.
 • Твердохліб, М. М.  Педагогічні аспекти формування здорового способу життя дітей молодшого шкільного віку [Текст] / М. М. Твердохліб, С. В. Дяченко // Сучасні проблеми логопедії та реабілітації : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: В. А. Косяк, Ю. О. Лянной, Т. О. Лоза та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 167–170.
 • Твердохліб, М. М.  Ставлення до здоров'я та формування у студентів мотивації до здорового способу життя [Текст] / М. М. Твердохліб, В. І. Лобанова, С. В. Дяченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О.В . Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 2 (20). – С. 122–128.

2011 рік

 • Твердохліб, М. М.  Вплив різних рухових режимів на культуру здоров'я школяра в позанавчальний час [Текст] / М. М. Твердохліб, С. В. Дяченко, М. М. Васюк // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной , В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 1. – С. 158–160.
 • Твердохліб, М. М.  Дослідження адаптаційних можливостей та рівня фізичного стану студентів першого курсу [Текст] / М. М. Твердохліб // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 182–183.
 • Васюк, М. М.  Сучасні підходи до підвищення фізичної активності людей літнього віку [Текст] / М. М. Васюк, С. В. Дяченко, М. М. Твердохліб // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 2. – С. 27–29.
 • Твердохліб, М. М.  Фізична культура як основа оздоровлення учнів шкільного віку з порушенням здоров'я [Текст] / М. М. Твердохліб, Т. А. Сіленко, Ю. М. Воскобуєва // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених з міжнародною участю, (Суми, 28–29 квітня 2011 року) : у 2-х т. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін. ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – Т. 2. – С. 99–102.

2010 рік

 • Твердохліб, М. М.  Використання засобів фізичної культури для покращання стану осіб із захворюванням щитоподібної залози [Текст] / М. М. Твердохліб, С. В. Дяченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 1. – С. 151–153.
 • Васюк, М. М.  Духовність як інвестиція у здоров'я та соціалізацію молоді [Текст] / М. М. Васюк, С. В. Дяченко, М. М. Твердохліб // Освіта і здоров'я: формування здоров'я дітей, підлітків та молоді у закладах освіти : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (25–26 березня 2010 р.) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редакційна рада: П. Г. Лузан, Т. Є. Бойченко, Г. О. Латіна та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Ч. 1. – С. 51–57.
 • Твердохліб, М. М.  Оцінка компонентів самосприйняття та саморегуляції підлітків, їх вплив на стан здоров'я [Текст] / М. М. Твердохліб, М. М. Васюк, С. В. Дяченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України ; [редкол.: А. А .Сбруєва. М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – № 1 (3). – С. 256–262.
 • Шаповал, О. О.  СНІД – медико-соціальна проблема, шляхи вирішення [Текст] / О. О. Шаповал, М. М. Твердохліб // Освіта і здоров'я: формування здоров'я дітей, підлітків та молоді у закладах освіти : матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (25–26 березня 2010 р.) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редакційна рада: П. Г. Лузан, Т. Є. Бойченко, Г. О. Латіна та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Ч. 1. – С. 378–382.
 • Титаренко, М. М.  Фактори розвитку серцево-судинних захворювань під впливом гіперхолестеримії. Фізичні шляхи відновлення [Текст] / М. М. Титаренко, М. М. Твердохліб, Г. О. Коплик // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції, (29–30 квітня 2010 р., м. Суми) : збірник присвячений 85-річчю ун-ту та 30-річчю Ін-ту фізичної культури / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, М. К. Шеремет та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2010. – Ч. 2. – С. 68–70.

2009 рік

 • Твердохліб, М. М.  Аспекти мотивації ставлення молоді до фізичного виховання [Текст] / М. М. Твердохліб, С. В. Дяченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 1. – С. 110–114.
 • Полуляшенко, М. С.  Вплив фізичного навантаження на рівень здоров'я студента [Текст] / М. С. Полуляшенко, М. М. Твердохліб, С. В. Дяченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 225–226.
 • Твердохліб, М. М.  Соматометричні показники фізичного розвитку студентів із різним фізичним навантаженням [Текст] / М. М. Твердохліб // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 210.
 • Формування здоров'я школярів під впливом фізичної активності [Текст] / Л. З. Никанорова, Т. В. Циганенко, Л. М. Оніщенко, М. М. Твердохліб // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції : [у 2 т.] / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – Т. 2. – С. 62–67.

2008 рік

 • Твердохліб, М. М.  Показники стану здоров'я школярів на заняттях в спортивних секціях [Текст] / М. М. Твердохліб, С. В. Дяченко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 418–421.
 • Твердохліб, М. М.  Фізична культура в системі ціннісних орієнтацій студентів [Текст] / М. М. Твердохліб // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 252.
 • Твердохліб, М. М.  Формування здорового способу життя у студентів педагогічного вузу [Текст] / М. М. Твердохліб, М. М. Левченко, М. О. Ночовна // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 422–426.

2007 рік

 • Твердохліб, М. М.  Нервово-психічні напруги студентів педагогічного вузу як перешкода до успіху [Текст] / М. М. Твердохліб, М. М. Васюк // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VII Всеукраїнської студ. наук.-практ. конф., (19–20 квітня 2007 р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 179–182.
 • Твердохліб, М. М.  Психо-фізична адаптація студентів І курсів під час навчання у ВНЗ [Текст] / М. М. Твердохліб // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 296-297.
 • Приходько, Є. С.  Сучасний стан фізичної активності студентів та шляхи їх оптимізації [Текст] / Є. С. Приходько, М. М. Твердохліб // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VII Всеукраїнської студ. наук.-практ. конф., 19–20 квітня 2007 р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 145–148.
 • Васюк, М. М.  Сучасні проблеми валеологізації молоді [Текст] / М. М. Васюк, М. М. Твердохліб // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти, Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т вищої освіти АПН України та ін. ; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2007. – С. 92–94.
 • Лапіна, К. М.  Фізична активність – ознака здорового способу життя [Текст] / К. М. Лапіна, Ю. А. Харченко, М. М. Твердохліб // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VII Всеукраїнська студ. наук.-практ. конф., (19–20 квітня 2007 р.) / СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 257–261.

2006 рік

 • Вплив організації фізичного виховання на функціональний стан організму студентів [Текст] / А. В. Гапченко, Ю. В. Колесник, М. І. Яніна, М. М. Твердохліб // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VI Всеукраїнської студентської конференції, 20–21 квітня 2006 року / [редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 361–364.

2005 рік

 • Васюк, М. М.  Валеологічна освіта – вимоги сучасності [Текст] : [в статті подається стан здоров'я дітей та студентів] / М. М. Васюк, М. М. Твердохліб // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції / [редкол.: В.Г.Григоренко, В.М.Синьов, В.О.Цикін В.О.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – С. 51–54.
 • Заікіна, Г. Л.  Особливості соматичного здоров'я студентів І курсу Сумського Державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка в період адаптації до нових умов навчання [Текст] / Г. Л. Заікіна, М. М. Твердохліб // Біосоціокультурні та педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту : матеріали II Всеукраїнської наукової конференції / [редкол.: В. Г. Григоренко, В. М. Синьов, В. О. Цикін]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 244–249.
 • Твердохліб, М. М.  Стан нервово-психічної сфери студентів під час навчання у ВНЗ [Текст] / М. М. Твердохліб, М. М. Васюк // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю факультету фізичної культури, (21–22 квітня 2005 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Григоренко, Л. П. Сергієнко, О. В. Бріжатий та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2005. – С. 111–114.
 • Васюк, М. М.  Характеристика психофізичного стану дітей дошкільного віку [Текст] / М. М. Васюк, М. М. Твердохліб // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю факультету фізичної культури, (21–22 квітня 2005 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Григоренко, Л. П. Сергієнко, О. В. Бріжатий та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2005. – С. 6–12.