Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

  • Тєлєтова, С. Г.  Стратегічне управління як важливий чинник забезпечення ефективної діяльності навчального закладу [Текст] / С. Г. Тєлєтова, А. А. Побивайло // Магістр : збірник статей за матеріалами науково-практичної конференції "Наукові пошуки молодих учених", 12 травня 2016 року / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т педагогіки і психології, Каф. менеджменту освіти та проф. підготовки ; [гол. ред. О. Г. Козлова ; редкол.: А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, М. Ю. Рисіна та ін.]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 221–226.

2015 рік

  • Тєлєтова, С. Г.  Особливості стратегічного мислення керівника навчального закладу в умовах інноваційного розвитку освіти [Текст] / С. Г. Тєлєтова, М. П. Лаврик // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, (26–27 березня 2015 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; Сумська обл. держ. адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 14–16.

2013 рік

  • Тєлєтова, С. Г.  Актуальні проблеми сімейного виховання в аспекті педагогічного досвіду А. С. Макаренка [Текст] / С. Г. Тєлєтова // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 122–124.
  • Тєлєтова, С. Г.  Педагогічне спілкування як одна з провідних складових професійно-педагогічної комунікації [Текст] / С. Г. Тєлєтова, А. О. Михайленко // Магістр : матеріали науково-практичної конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (14 травня 2013 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко, М. О. Лазарєв]. – Суми : Університетська книга, 2013. – С. 206–213.

2011 рік

  • Тєлєтова, С. Г.  Маркетингова діяльність як умова модернізації управління школою [Текст] / С. Г. Тєлєтова, М. В. Листопадна // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених" (13 травня 2011 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології ; редкол.: А. А. Сбруєва, Л. С .Левченко, О. Г. Козлова та ін. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 312–317.
  • Тєлєтова, С. Г.  Умови формування професійної компетентності молодого керівника загальноосвітнього навчального закладу [Текст] / С. Г. Тєлєтова, С. І. Хоменко // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених" (13 травня 2011 року) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології ; редкол.: А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко, О. Г. Козлова та ін. – Суми : Університетська книга, 2011. – С. 317–320.

2010 рік

  • Тєлєтова, С. Г.  Комунікативна специфіка інформаційного суспільства як середовища управлінської діяльності [Текст] / С. Г. Тєлєтова, В. А. Матвєєва // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених" (12 травня 2010 р.) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2010. – С. 247–250.
  • Тєлєтова, С. Г.  Формування діалогічних умінь у студентів вищих педагогічних навчальних закладів [Текст] / С. Г. Тєлєтова, Н. А. Запрягайло // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – Вип. 3. – С. 98–103.

2009 рік

  • Тєлєтова, С. Г.  Комунікативний аспект процесу управління як суб'єкт-суб'єктної взаємодії в умовах сучасного інформаційного суспільства [Текст] / С. Г. Тєлєтова, В. А. Матвєєва // Наукові пошуки : збірник наукових праць молодих дослідників, присвячений 85-річчю СумДПУ ім. А. С. Макаренка / [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, О. В. Михайличенко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 153–156.
  • Тєлєтова, С. Г.  Основні складові професіограми викладача сучасної вищої школи [Текст] / С. Г. Тєлєтова, О. Ю. Олійник // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених" (13 травня 2009 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту; [редкол.: О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 94–97.