Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Титович, А.  Індивідуально-психологічна сфера в спортивній діяльності [Текст] / А. Титович, І. Востоцька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Є. Антонова, Дж. Бішоп та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – № 1 (65). – С. 228–240.

2015 рік

 • Титович, А. О.  Особливості прояву психічних станів у студентів-спортсменів [Текст] / А. О. Титович, О. В. Лисенко // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (23–24 квітня 2015 р., м. Суми) : у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т фізичної культури та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, О. А. Томенко та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 218–222.

2014 рік

 • Стасюк, Р. М.  Проблеми і шляхи підвищення рівня фізичного виховання у вищих навчальних закладах [Текст] / Р. М. Стасюк, А. О. Титович // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 року, м. Суми): у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-наук. ін-т фіз. культури ; Управління молоді та спорту Сумської обл. держ. адміністрації та ін. ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 193–196.
 • Стасюк, Р. М.  Система навчальної діяльності студентів з різним обсягом спеціальної рухової активності [Текст] / Р. М. Стасюк, А. О. Титович // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення : матеріали XIV Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (24–25 квітня 2014 року, м. Суми): у 2 т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-наук. ін-т фіз. культури, Управління молоді та спорту Сумська обл. держ. адміністрації та ін. ; [відп. ред. М. О. Лянной ; наук. ред. Т. О. Лоза]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – Т. 1. – С. 196–200.

2013 рік

 • Титович, А. Ю.  Роль динамічного психологічного контролю за станом спортсменів у підвищенні ефективності управління процесом підготовки веслярів [Текст] / А. Ю. Титович // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів : матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, (18–19 квітня 2013 року, м. Суми) : у 2-х т. / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т фізичної культури ; Управління фізичної культури і спорту Сумської обл. адміністрації та ін. ; [редкол.: А. І. Кудренко, Ю. О. Лянной, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 346–349.

2012 рік

 • Титович, А. О.  Роль динамічного психологічного контролю за станом спортсменів у підвищенні ефективності управління процесом підготовки веслярів [Текст] / А. О. Титович // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 161–162.

2011 рік

 • Титович, А. О.  Індивідуалізація управління процесом підготовки легкоатлетів-багатоборців шляхом урахування їх психічних станів [Текст] / А. О. Титович // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 187–188.

2008 рік

 • Титович, А. О.  Деякі аспекти формування особистісної фізичної культури в студентів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка [Текст] / А. О. Титович // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24–25 квітня 2008 р. / редкол.: Л. П. Сергієнко, В. Г. Григоренко. М. К. Шеремет та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 146–149.
 • Титович, А. О.  Формування особистісної фізичної культури студентів, яка забезпечує підвищення ефективності процесу фізичного виховання [Текст] / А. О. Титович // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 299–300.

2007 рік

 • Комплекси вправ при порушеннях опорно-рухового апарату [Текст] : метод. реком. до вивчення курсу фіз. виховання для студ. вищ. навч. закладів / Л. О. Прийменко, О. Р. Сидоренко, Л. І. Бережна, А. О. Титович. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – 54 с. 
 • Титович, А. О.  Особистісно орієнтована фізична культура студентів непрофільних спеціальностей [Текст] / А. О. Титович // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С.Макаренка, 2007. – С. 303.

2005 рік

 • Титович, А.  Ставлення студентів до вдосконалення процесу фізичного виховання в системі вищої педагогічної освіти [Текст] / А. Титович, І. Востоцька // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю факультету фізичної культури, (21-22 квітня 2005 р.) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. Г. Григоренко, Л. П. Сергієнко, О. В. Бріжатий та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2005. – С. 114–117.

2002 рік

 • Бріжатий, О. В.  Деякі критерії мотивації до занять спортом у студентів вищих навчальних закладів [Текст] / О. В. Бріжатий, А. О. Титович // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України : матеріали  II Всеукраїнської наукової конф., 25–26 квітня 2002 р. – Суми : СумДПУ, 2002. – С. 80–83.