Новорічна ялика

Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2013 рік

  • Інформатика в схемах і таблицях [Текст] : [навчальний посібник] / О. В. Семеніхіна, В. Г. Шамоня, О. М. Удовиченко, А. О. Юрченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – [Суми] : МакДен, 2013. – 74 с. : іл. 

2012 рік

  • Удовиченко, О. М.  Представлення результатів наукових досліджень [Текст] / О. М. Удовиченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 96–97.

2011 рік

  • Бурковська, Л. Л.  До питання впровадження програми "Intеl@навчання для майбутнього" в педагогічному ВНЗ [Текст] : [навчання в СумДПУ ім. А. С. Макаренка] / Л. Л. Бурковська, О. М. Удовиченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 98–99.

2009 рік

  • Удовиченко, О. М.  До проблеми галузевих стандартів освіти [Текст] / О. М. Удовиченко // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики : матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції (3–4 грудня 2009 р., м. Суми) : до 85 річниці СумДПУ ім. А. С. Макаренка / МОН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [голова : Ф. М. Лиман, В. Г. Бевз, М. І. Бурда та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 174–176.

2008 рік

  • Мартиненко, О. В.  Підготовка майбутнього вчителя математики в сучасних умовах [Текст] / О. В. Мартиненко, О. М. Удовиченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 19–20.