Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2017 рік

 • Улунова, Г.  Занурення у світ психології [Текст] : [проведення тижня психології в СумДПУ ім. А. С. Макаренка] / Г. Улунова // Сумщина. – 2017. – № 16, 20 квітня. – С. 13.

2016 рік

 

 • Улунова, Г. Є.  Передмова [Текст] / Г. Є. Улунова // Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [колектив авторів: І. Г. Баранюк, В. О. Бедлінський, О. І. Бедлінський та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 5–7.
 • Улунова, Г. Є.  Післямова [Текст] / Г. Є. Улунова // Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [колектив авторів: І. Г. Баранюк, В. О. Бедлінський, О. І. Бедлінський та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 274.
 • Улунова, Г. Є.  Професійна культура як культура макросистеми, мікросистеми та особистості [Текст] / Г. Є. Улунова // Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [колектив авторів: І. Г. Баранюк, В. О. Бедлінський, О. І. Бедлінський та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 8–21.
 • Професійна культура: сутність, фахові особливості, розвиток [Текст] : колективна монографія / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [колектив авторів: І. Г. Баранюк, В. О. Бедлінський, О. І. Бедлінський та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – 299 с.
 • Улунова, Г.  Обережно, правила війни! [Текст] : що слід враховувати при спілкуванні з учасниками бойових дій / Г. Улунова // Сумщина. – 2016. – № 23, 9 червня. – С. 9.
 • Улунова, Г.  Чи готова ваша дитина до школи? [Текст] / Г. Улунова // Сумщина. – 2016. – № 25, 23 червня. – С.15.

2014 рік

 • Улунова, Г.  Психологічна культура як інваріант загальної та професійної культури [Текст] / Г. Улунова // Психологічна культура: види, інваріанти, розвиток : монографія / Є. В. Анохін, В. О. Бедлінський, О. І. Бедлінський, М. Й. Боришевський ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. Г. Є. Улунова]. – Суми : ВВП "Мрія", 2014. – С. 8–36.

2013 рік

 • Долинська, Л. В.  Змістовні характеристики структурних аспектів культури професійного спілкування педагога у роботах А. С. Макаренка [Текст] / Л. В. Долинська, Г. Є. Улунова // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 149–152.
 • Козяровська, Т. В.  Переваги та проблеми організації навчально-виховної діяльності у різновікових групах [Текст] / Т. В. Козяровська, Г. Є. Улунова // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (11–12 березня 2013 р., м. Суми) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний пед. ун-т і м. А. С. Макаренка ; Сумська обл. державна адміністрація ; Ін-т педагогіки НАПН України та ін. ; [редкол.: О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 159–160.
 • Улунова, Г. Є.  Психологічна просвіта як напрям роботи закладів підвищення кваліфікації державних службовців [Текст] / Г. Є. Улунова // Психологічна просвіта у навчальному закладі: сутність, проблеми, перспективи : матеріали регіонального семінару з міжнародною участю, 31 жовтня 2013 р., м. Суми / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. психології, Державний вищий навч. заклад "Українська академія банківської справи НБУ" та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, Л. С. Левченко, Т. Б. Тарасова]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – С. 54–56.
 • Улунова, Г. Є.  Розвиток культури професійного спілкування соціальних педагогів [Текст] / Г. Є. Улунова // Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів : монографія / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої, О. М. Полякової. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 299–315.
 • Улунова, Г. Є.  Функціонально-структурний підхід до розвитку культури професійного спілкування державних службовців [Текст] / Г. Є. Улунова // Психологічна культура у становленні особистості як суб'єкта життєдіяльності : матеріали II регіонального семінару з міжнародною участю, (19 квітня 2013 року, м. Суми) / Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Ін-т педагогіки і психології, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: А. А. Сбруєва, С. Б. Кузікова, Л. С. Левченко та ін.]. – [Суми] : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], [2013]. – С. 87–89.

2012 рік

 • Улунова, Г. Є.  Професійна культура та професійна компетентність: співвідношення понять [Текст] / Г. Є. Улунова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 271–272.
 • Улунова, Г.  Психологічна культура державних службовців як інваріант професійної культури [Текст] / Г. Улунова // Світогляд – Філософія – Релігія : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад "Українська академія банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН ; [за заг. ред. І. П. Мозгового]. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. – С. 297–306.

2011 рік

 • Улунова, Г. Є.  Підходи до визначення поняття "професійна культура" [Текст] / Г. Є. Улунова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 254.
 • Улунова, Г. Є.  Психологічна культура майбутнього фахівця: сутність, реалії, перспективи [Текст] / Г. Є. Улунова // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін : науково-педагогічний журнал / Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: О. В. Михайличенко, М. Б. Євтух, Г. Ю. Ніколаї та ін.]. – [Суми] : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – № 1. – С. 59–63.
 • Улунова, Г.  Співвідношення понять "культура", "психологічна культура", "культура спілкування", "культура професійного спілкування" [Текст] / Г. Улунова // Світогляд – Філософія – Релігія : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. заклад "Укр. академія банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України ; за заг. ред. І. П. Мозгового. – Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2011. – Вип. 1. – С. 274–282.

2010 рік

 • Улунова, Г. Є.  Психологічна культура як чинник професійної адаптації [Текст] / Г. Є. Улунова // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (12 травня 2010 р.) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2010. – С. 119–123.

2009 рік

 • Вербицький, В. В.  Зміцнення психічного здоров'я студентів на заняттях з фізичного виховання [Текст] / В. В. Вербицький, Г. Є. Улунова // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (13 травня 2009 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [редкол.: О. Г. Козлова, М. О. Лазарєв, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : [Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2009. – С. 12–15.
 • Улунова, Г. Є.  Психологічний аналіз професіогенезу [Текст] / Г. Є. Улунова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 115–116.

2008 рік

 • Улунова, Г. Є.  Порівняльний аналіз гендерних особливостей тривожності [Текст] / Г. Є. Улунова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 142–143.
 • Улунова, Г. Є.  Проблема управління колективом у теоретико-практичній діяльності А. С. Макаренка [Текст] / Г. Є. Улунова // Педагогічні науки : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – [Ч. 2]. – С. 348–354.
 • Улунова, Г. Є.  Психологічна культура: сутність, функції, структура [Текст] / Г. Є. Улунова // Магістр : матеріали наукової конференції "Наукові пошуки молодих вчених", (13 травня 2008 року) / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Факультет післядипломної та додаткової освіти, Каф. педагогіки вищої школи та пед. менеджменту ; [редкол.: В. В. Бугаєнко, О. Г. Козлова, А. А. Сбруєва та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 297–300.
 • Улунова, Г. Є.  Теорія колективу у теоретико-практичній спадщині А. С. Макаренка [Текст] / Г. Є. Улунова // Педагогічна спадщина А. С. Макаренка в контексті сучасної гуманістичної освіти : тези Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 109–111.

2007 рік

 • Улунова, Г. Є.  Аналіз гендерних особливостей спілкування [Текст] / Г. Є. Улунова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 135.

2006 рік

 • Улунова, Г. Є.  Корекція тривожності у студентів вищих навчальних закладів на заняттях із фізичного виховання [Текст] / Г. Є. Улунова, В. В. Вербицький // Ідеї, реалії і перспективи освітніх інновацій: філософія, психологія, методика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20–21 квітня 2006 р. / МОН України, Центральний ін-т післядипломної пед. освіти ; Ін-т вищої освіти АПН України ; Сумський обл. ін-т післядипломної пед. освіти та ін. ; [редкол.: В. Ф. Живодьор, Т. Б. Тарасова, І. А. Медвєдєв та ін.]. – Суми : [Університетська книга], 2006. – Ч. 2. – С. 23–26.
 • Улунова, Г. Є.  Психологічна корекція ускладненого спілкування в учнів шкіл-інтернатів [Текст] : автореф. дис...канд. психологічних наук: 19.00.07 / Г. Є. Улунова ; НПУ ім. М. П. Драгоманова. – К., 2006. – 20 с.