Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Усик, Д. Б.  Особливості переживання екзаменаційного стресу студентами [Текст] / Д. Б. Усик // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології, Лабораторія методології практичної психології ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – С. 209–212.

2015 рік

 • Усик, Д. Б.  Особливості психологічної реабілітації людей з обмеженими можливостями [Текст] / Д. Б. Усик // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 233–236.
 • Усик, Д. Б.  Психологічний супровід батьків, які виховують розумово відсталих дітей [Текст] / Д. Б. Усик, О. В. Смицька // Актуальні питання сучасної психології : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практичної психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, Н. О. Пасічник]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – Т. 2. – С. 300–307.
 • Усик, Д. Б.  Психологічний супровід розумово відсталих дітей [Текст] / Д. Б. Усик, О. В. Смицька // Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції, (19–20 лютого 2015 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології та ін. ; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, А. В. Вертель та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – С. 236–239.

2014 рік

 • Усик, Д. Б.  Методологічні підходи дослідження психологічних механізмів нормативної регуляції поведінки [Текст] / Д. Б. Усик // Актуальні питання сучасної психології : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (15 травня 2014 р., м. Суми) / НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лабораторія методології і теорії психології МОН України та ін.; [редкол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – С. 178–182.

2012 рік

 • Усик, Д. Б.  Саморегуляція поведінки старших дошкільників під час сюжетно-рольової гри [Текст] / Д. Б. Усик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, Б. В. Год, О. В. Єременко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 7 (25). – С. 424-433.

2011 рік

 • Усик, Д. Б.  Нормативна регуляція поведінки у старших класах [Текст] / Д. Б. Усик // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [ред. кол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 286-288.

2008 рік

 • Усик, Д. Б.  Проблема свободы волеизъявления в системе морально-этического кодекса туркменского народа [Текст] : на материале "Рухнамы" / Д. Б. Усик // Сучасна молодь: крок у майбутнє : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та аспірантів / МОН України, Сумська обл. держ. адміністрація ; [ред. кол. випуску: В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 126-129.
 • Усик, Д. Б.  Психологічні механізми саморегуляції поведінки у дошкільнят [Текст] / Д. Б. Усик // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 212-213.

2007 рік

 • Усик, Д. Б.  Перетворення як механізм сюжетно-рольової гри дошкільників [Текст] / Д. Б. Усик // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / ред. кол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 221-222.

2006 рік

 

 • Усик, Д. Б.  Дослідження перетворення як механізму сюжетно-рольової гри у старших дошкільників [Текст] / Д. Б. Усик // Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференцї, (11–12 квітня 2006 р.) / МОН України, Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи МОНУ і АПН, Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації та ін. ; [редкол.: В. В. Бугаєнко, В. Ф. Живодьор, Л. М. Коробка та ін.]. – Суми : [Нота бене], 2006. – С. 119–122.
 • Усик, Д.  Моральна регуляція поведінки як соціально-психологічний феномен [Текст] / Д. Усик // "Сучасна молодь: крок у майбутнє" : матеріали Першої Міжнародної наук.-практ. конф. для студ. та аспірантів, 17–18 травня 2006 р. / редкол.: В. В. Бугаєнко, О. М. Полякова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2006. – С. 347-352.

2005 рік

 • Усик, Д.  Психологічні механізми нормативної регуляції поведінки [Текст] / Д. Усик // "Сучасна молодь: крок у майбутнє" : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. для студ. і аспірантів, 18 травня 2005р. / редкол.: В. В. Бугаєнко (відп. за вип.), О. М. Полякова, О. В. Голубнича. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 216-219.