Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

 • Вакал, А. П.  Вплив господарської діяльності на деякі фізичні властивості грунтів ТОВ СП "Родючість" Буринського району Сумської області [Текст] / А. П. Вакал, С. П. Білка // Актуальні проблеми дослідження довкілля : VI Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 150-річчю з дня народження академіка Г. М. Висоцького, (20–22 травня 2015 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2015. – Т. 2. – С. 3–8.
 • Вакал, А. П.  Формування дослідницьких умінь студентів під час вивчення навчальної дисципліни "Грунтознавство" [Текст] / А. П. Вакал // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу "ІТМ* плюс – 2015" : матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції, (3–4 грудня 2015 р., м. Суми) : у 3 ч. / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Ін-т педагогіки АПН України ; Національний пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова та ін. ; [упоряд. О. С. Чашечникова]. – Суми : ВВП "Мрія", 2015. – Ч. 2. – С. 21–23.

2013 рік

 • Вакал, А. П.  Фізичні властивості ґрунтів Басівської сільської ради Роменського району Сумської області [Текст] / А. П. Вакал, І. О. Савицька // Актуальні проблеми дослідження довкілля : V Міжнародна наукова конференція, (23–25 травня 2013 р., м. Суми) / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Природничо-географічний ф-т ; [редкол.: Г. Я. Касьяненко, Ю. І. Литвиненко, О. Г. Корнус та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2013. – Т. 2. – С. 270–274.

2012 рік

 • Вакал, А. П.  Зміни основних хімічних властивостей ґрунтів у зоні повітряного забруднення ПАТ "Сумихімпром" [Текст] / А. П. Вакал // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – Вип. 9. – С. 61–67.
 • Вакал, А. П.  Фіторізноманіття ботанічного саду СумДПУ імені А. С. Макаренка [Текст] / А. П. Вакал, І. О. Суярова // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 111–112.

2011 рік

 • Вакал, А. П.  Вплив повітряних викидів ВАТ "Сумихімпром" на властивості грунтів [Текст] / А. П. Вакал, М. М. Порошина // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 122.

2010 рік

 • Вакал, А. П.  Зміни основних фізичних властивостей ґрунтів у зоні повітряного забруднення ВАТ "Сумихімпром" [Текст] / А. П. Вакал, М. М. Порошина // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту ; [за ред. Є.О.Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 3–6.
 • Карпенко, К. К.  Раритетні види судинних рослин басейну р. Сула на Сумщині [Текст] / К. К. Карпенко, О. С. Родінка, А. П. Вакал // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту ; [за ред. Є. О. Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 37–42.
 • Карпенко, К. К.  Фіторізноманіття Ворожбянського ландшафтного заказника (Сумська область, Україна) [Текст] / К. К. Карпенко, А. П. Вакал, О. С. Родінка // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту ; [за ред. Є.О.Лебідя]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – С. 18–36.

2009 рік

 • Вакал, А. П.  Вміст важких металів у ґрунтах м. Шостка [Текст] / А. П. Вакал, Н. П. Зенченко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 197–198.
 • Вакал, А. П.  Рослинність долини річки Сейм у межах території Буринського району Сумської області [Текст] / А. П. Вакал, К. К. Карпенко, І. А. Зьоменко // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н.Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 103–112.

2008 рік

 • Вакал, А. П.  Рослинність Піщанського та Могрицького лісництв Сумського лісгоспу [Текст] / А. П. Вакал, К. К. Карпенко // Вакалівщина : до 40-річчя біологічного стаціонару СумДПУ ім. А. С. Макаренка : [збірник наукових праць] / [редкол.: А. П. Вакал, Ю. Г. Вервес, Є. О. Лебідь]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – С. 18–28.
 • Вакал, А. П.  Стан атмосферного повітря на території КПШКЗ "Імпульс" [Текст] / А. П. Вакал, Н. О. Кузьменко // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 51–57.
 • Вакал, А. П.  Стан захворюваності на гельмінтози населення Сумської області [Текст] / А. П. Вакал, Т. В. Бондаренко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 235–236.

2007 рік

 • Вакал, А. П.  Вміст пестицидів в ґрунтах Сумського району Сумської області [Текст] / А. П. Вакал, А. М. Дубенцова, М. І. Стеблянко // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 238.
 • Вакал, А. П.  Раритетні види рослин заповідника "Михайлівська цілина" [Текст] / А. П. Вакал, Ю. М. Піддубина, К. К. Карпенко // Екологія і раціональне природокористування : збірник наукових праць / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, В. О. Цикін, Н. Н. Чайченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 115–119.
 • Сфагнове болото на надзаплавній терасі р. Сироватка Краснопільського району Сумської області [Текст] / К. К. Карпенко, О. С. Родинка, С. А. Будник, А. П. Вакал // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 240.

2005 рік

 • Матеріали до історії створення природно-заповідних об'єктів на Сумщині [Текст] : (1992–2000) / І. І. Кураш, Ю. Л. Скляр, К. К. Карпенко, А. П. Вакал // Матеріали шостої Сумської наукової історико-краєзнавчої конференції / МОН України ; Управління освіти і науки Сумської обл. адміністрації ; [редкол.: В. В. Турков, А. В. Гончаренко, Г. І. Корогод та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 177–183.
 • Рослини, занесені до Червоної книга України, що виявлені на території Сумської області [Текст] / К. К. Карпенко, О. С. Родінка, А. П. Вакал, С. М. Панченко // Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині : на допомогу викладачам природничих дисциплін навчальних закладів різних рівнів / редкол.: К. К. Карпенко та ін. – Суми : Джерело, 2001. – Кн. 5. – С. 7–43.

2001 рік

 • Рослини, занесені до Червоної книга України, що виявлені на території Сумської області [Текст] / К. К. Карпенко, О. С. Родінка, А. П. Вакал, С. М. Панченко // Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині : рослини, тварини та гриби Сумської облисті, зенесені до Червоної книги України : на допомогу викладачам природничих дисциплін навчальних закладів різних рівнів / редкол.: К. К. Карпенко, А. П. Вакал, М. П. Книш, О. О. Тітаренко, А. С. Тєлєгіна. – Суми : Джерело, 2001. – Кн. 5. – С. 7–43.