Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2016 рік

 • Ведмедев, М. М.  Информационная и интеллектуальная доступность знаниевых ресурсов [Текст] / М. М. Ведмедев // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. – № 1/2 (13/14). – С. 71–79.
 • Ведмедев, М. М.  Обоснован ли прогноз о наукоёмном будущем? [Текст] / М. М. Ведмедев // Наукові абриси III тисячоліття, індустрія хай-тек та проблеми інноваційної освіти в умовах крос-культурних взаємодій : тези виступів учасників Міжнародної наукової конференції, (17-18 червня 2016 р.) / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Національна академія наук України та ін. ; [редкол.: М. В. Попович, В. І. Шейко, В. С. Лук'янець та ін. ; ред. -упоряд. С. С. Дєнєжніков ; за ред. проф. В. О. Цикіна]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2016. – С. 22–25.

2015 рік

 • Ведмедєв, М. М.  Принципи конструктивізму і перформативності знання в концепції Ж.-Ф. Ліотера [Текст] / М. М. Ведмедєв // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський державний пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. В. Кочубей, В. А. Косяк, Є. О. Лебідь та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – № 2 (12). – С. 89–97.

2012 рік

 • Ведмедєв, М. М.  Ресурсний характер знання в знаннєвих суспільствах [Текст] / М. М. Ведмедєв // Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, (18–19 жовтня 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; Нац. академія наук України, Ін-т філософії ім. Г. Сковороди НАН України ; [редкол.: М. В. Попович, А. А. Сбруєва, В. С. Лук'янець та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 47–50.
 • Ведмедєв, М. М.  Соціальний конструктивізм у науці і проблема культурних ресурсів пізнання [Текст] / М. М. Ведмедєв // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – № 1 (5). – С. 187–196.
 • Ведмедєв, М. М.  Часовий аспект свідомості і телекомунікація [Текст] / М. М. Ведмедєв // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 79–80.

 

2011 рік

 • Ведмедєв, М. М.  Культурні ресурси продуктивного мислення [Текст] : монографія / М. М. Ведмедєв. – Суми : Університетська книга, 2011. – 215 с.

2009 рік

 • Ведмедєв, М. М.  Інформаційні технології і проблема трансляції знання [Текст] / М. М. Ведмедєв // Філософські науки : збірник наукових праць / [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 71–77.
 • Ведмедєв, М. М.  Теоретичне мислення в умовах сучасного комунікативного середовища [Текст] / М. М. Ведмедєв // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – № 1. – С. 52–59.
 • Ведмедєв, М. М.  Трансляція знання в сучасному інформаційному середовищі [Текст] / М. М. Ведмедєв // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 63.

2008 рік

 • Ведмедєв, М. М.  Особистісний вимір знання в постіндустріальних суспільствах [Текст] / М. М. Ведмедєв // Тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції "Планетарна цивілізація. Наука. Освіта", (3–4 липня 2008 р.) / МОН України, СумДПУ ім. А. С. Макаренка ; [ред.-упоряд. М. О. Качуровський]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 101–104.
 • Ведмедєв, М. М.  Проблема культурної легітимації знання [Текст] / М. М. Ведмедєв // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 79.

2007 рік

 • Ведмедєв, М. М.  Знання, університети та суспільства, засновані на знаннях [Текст] / М. М. Ведмедєв // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 71–71.