Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2012 рік

  • Вербицька, С. В.  Диверсифікація форм академічної мобільності як аспект вищої освіти в умовах глобалізованого сьогодення [Текст] / С. В. Вербицька // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 26.

2011 рік

  • Вербицька, С. В.  Вплив політичного виміру глобалізації на особливості освітньої політики [Текст] / С. В. Вербицька // Соціалізація особистості: культура, освітня політика, технології формування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, 20–21 квітня 2011 р., м. Суми / М-во освіти, науки, молоді та спорту України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України ; [редкол.: А. А. Сбруєва, О. Ю. Щербина-Яковлева, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 17–19.

2010 рік

  • Вербицька, С. В.  Структурно-процесуальні особливості інтернаціоналізації вищої освіти в умовах глобалізаційно-локалізаційної взаємозалежності [Текст] / С. В. Вербицька // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол. : А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв, О. І. Огієнко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – №5 (7). – С. 48–57.

2008 рік

  • Вербицька, С. В.  Визначення теоретичних і концептуальних засад ключових компетентностей в освітній програмі ОЕСР "DESECO" [Текст] / С. В. Вербицька // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 128–129.

2007 рік

  • Вербицька, С. В.  Концептуальні засади визначення ключових компетентностей в освітній програмі OECP "DESECO" [Текст] / С. В. Вербицька // Педагогічні науки : Неперервна освіта : проблеми, пошуки, перспективи : збірник наукових праць / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: М. О. Лазарєв, А. В. Іванченко, В. І. Лозова та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2. – С. 13–18.
  • Вербицька, С. В.  Умови розвитку міжнародного співробітництва в освітньому просторі [Текст] / С. В. Вербицька // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 107.