Обласне методичне об’єднання

Фонд рідкісних та цінних видань

Мапа сайту

Для гарного відображення Мапи сайту
необхідний
Adobe Flash Player 9
або вище
Завантажити Adobe Flash Player

Лічильник

HotLog

2015 рік

  • Владимирова, В.  Пам'ять у часопросторовому континіумі роману Олени Печорної "Грішниця" [Текст] / В. Владимирова // Українська література в загальноосвітній школі. – 2015. – № 5. – С. 37–39.

2013 рік

  • Владимирова, В. М.  Українська література першої половини XX століття: творчі індивідуальності у сьогоденному контексті [Текст] : навчально-методичний посібник для студентів-філологів / В. М. Владимирова ; МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во ім. А. С. Макаренка, 2013. – 137 с.

2012 рік

  • Владимирова, В. М.  Літературний процес 20-х років ХХ століття: питання національної традиції та європейського модернізму [Текст] / В. М. Владимирова // Матеріали наукової конференції : за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – С. 13.

 

2011 рік

  • Владимирова, В. М.  Постать Григорія Сковороди в художньому осмисленні ХІХ – першої половини ХХ століття [Текст] / В. М. Владимирова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка у 2010 р. / МОН України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка ; [відп. ред. А. А. Сбруєва ; редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – С. 16 ; Філологічні науки: синхронічний та діахронічний аспекти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка ; Херсонський державний ун-т ; за заг. ред. Л. М. Горболіс. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2011. – С. 252–260.

2009 рік

  • Владимирова, В. М.  Європейська філософська думка в системі української художньо-романтичної свідомості [Текст] / В. М. Владимирова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2008 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – С. 139–140.

2008 рік

  • Владимирова, В. М.  Творчість П. Карманського в контексті модерних художньо-естетичних пошуків українських поетів початку ХХ століття [Текст] / В. М. Владимирова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр Сумського державного педагогічного ун-ту ім. А. С. Макаренка у 2007 р. / [редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, В. С. Бугрій та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А. С. Макаренка], 2008. – С. 167–168.

2007 рік

  • Владимирова, В. М.  Естетичні та морально-етичні домінанти українців у народній ліриці [Текст] / В. М. Владимирова // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А. С. Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – С. 185.

2002 рік

  • Владимирова, В. М.  Пантелеймон Куліш - дослідник української літератури [Текст] : автореф. дис. ... канд. філологіч. наук : спец. 10.01.01 "Українська література" / В. М. Владимирова ; НАН України ; Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с. 
  •